​Penkios (stebinančios) vietos sutikti Dievą

Puikios progos dvasiškai augti

Daugelis iš mūsų patenkame į subtilius spąstus, manydami, kad vienintelė vieta sutikti Dievą yra bažnyčia. Jei nesitikime Dievo sutikti bet kur, tiesiog galime praleisti puikias progas sulaukti pagalbos, gydymo ir dvasinio augimo. Štai penkios vietos, kur Dievas jūsų laukia.

1. Darbas. Jūsų santykiai, pasiekti rezultatai, kokybė ir kruopštumas atliekant darbą – visame yra vietos šventumui. Be to, uždirbami pinigai, kad išlaikytumėte savo šeimą, ir jūsų, kaip žmogaus, prisidedančio prie pasaulio gėrio, užsitarnauta pagarba gali būti vertingi tarnaujant Dievo karalystei arba tapti tam kliūtimi. Kasdien atėję į darbą, turime progą daugiau sužinoti apie save ir savo dovanomis prisidėti prie visuotinio gėrio.

2. Sunkūs santykiai. Lengva mylėti kitus žmones, kai viskas gerai sekasi. Tačiau, jei esame įžeisti, negalime kitais pasitikėti ar susikerta nuomonės, nelabai atrodo, kad tokie santykiai būtų iš Dievo. Kaip tik tie momentai, kai galime paliudyti Dievo veikimą savo gyvenime, veda į išgijimą, tiesą ir bendradarbiavimą. Visur gali būti progų atsikratyti charakterio trūkumų ir praktikuoti dorybes.

3. Mūsų nesėkmės. Mes mėgstame būti herojai. Tačiau taip nutinka, kad visi gyvenime suklystame. Nepaisant to, kad peržengiame savo galimybių ribas ir net nusidedame, galime gręžtis į Dievą, ieškodami priėmimo, pasigailėjimo ir sustiprinimo, idant atsilygintume už padarytą blogį ir daugiau nenusidėtume. Gręždamiesi į Dievą ir atsiverdami jo malonei bei atleidimui, mes tampame geresniais žmonėmis.

4. Vienatvė. Mūsų širdis tol bus nerami, kol neatilsės tavyje, o Dieve. Užuot mėginęs užpildyti tuštumą lėkštais pasilinksminamais ar tenkindamas geismus, ramiai pasėdėk ir atrask Dievą tuštumoje.Tam reikia kantrybės, drąsos ir nuolankumo, tačiau net ir savo tuštumos sūkuryje gali išgirsti „tylų, švelnų“ Dievo balsą, į tavo vienatvę ir nerimą atliepiantį vien su meile, kuri vienintelė visiškai patenkina.

5. Malonumas. Manau, daugelis žmonių galvoja, kad jeigu kas nors yra malonu, bent iš dalies tai turi būti blogas dalykas. Tačiau Dievas mums duoda pasaulį, kad gyventume ir džiaugtumės juo. Anot šv. Irenėjaus, „Dievo garbė yra pilnatvę išgyvenantis žmogus“. Todėl ir malonumas yra vieta sutikti Dievą. Ar tai būtų prigimties teikiamas malonumas, ar žaidimas, ar tarpusavio meilė, ar grožis, ar retkarčiais patiriamas nepasakomas tikrumas, kad esi Dievo mylimas.

https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/ignatian-spirituality/fin...

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis