Sąžinės peržvalga

Sąžinės peržvalgai reikia ramios vietos ir pakankamai laiko (10–20 min). Svarbu yra išlaikyti bendrą maldos struktūrą.

  1. Prisimink, kad esi Dievo akivaizdoje: „Tu, Dieve, čia ir dabar žvelgi į mane su meile ir švelnumu.“
  2. Prašyk malonės tinkamai melstis: „Dieve, Tu geriau už mane žinai, ko man reikia. Suteik savo šviesos atpažinti, kaip šiandien buvai su manimi.“
  3. „Ačiū, Dieve, už Tavo gerumą.“ Prisimename visas gautas dovanas ir tai, kaip konkrečiai Dievas jas mums suteikė – kaip per žmones, įvykius, patirtis mus kalbino.
  4. „Atleisk man.“ Dievo meilės šviesoje pradedame suvokti, kad kartais buvome Jam nejautrūs, o kartais – akli ir kurti. Kokiu būdu pasireiškė mūsų abejingumas, neatidumas, nejautrumas? Kaip neatsiliepėme Dievui, jo Žodžiui?
  5. „Vesk mane, Dieve.“ Įvardijame savo troškimą keistis ir pateikiame jį kaip maldavimą gailestingajam Dievui. „Tavo malonės padedamas (-a) mylėsiu Tave labiau.“
Dalintis