Pomirtinis gyvenimas I Klausk jėzuito

Šios savaitės Klausk jėzuito epizodo tema – pomirtinis gyvenimas. Apie tai, kokia yra jo reikšmė krikščionio kasdienybėje, kalba t. Algirdas Paliokas, SJ.


Dalintis