Pokyčiai, kurie tarnauja aukštesniam tikslui

T. Bernhard Bürgler, SJ

Mieli, mielos Jėzaus Draugijos draugai ir draugės!

The only person who likes change is a wet baby – vienintelis žmogus, mėgstantis pokytį, tai prisišlapinęs kūdikis. Visgi yra ne visai taip, kaip sako Markas Tvenas. Tačiau dalinai jis teisus.

Net jeigu mes ir nesame dideli pokyčių mėgėjai, vis vien jų neišvengiame. Pokyčiai yra gyvenimo dalis, nes pats gyvenimas yra pokytis. Jei nevyktų pokyčiai mes sustingtume, o vystymasis ir augimas taptų neįmanomi.

Pokyčiai iššaukia nesaugumą, net gi baimę. Mes gerai jaučiamės su tuo, ką pažįstame, o naujovės pirmiausia mums atrodo grėsmingai. Tai visai normalu. Man atrodo, yra svarbu tai, kad mes nesileistume šių jausmų ir impulsų užvaldomi. Mes galime ir turime išmokti į pokyčius žvelgti teigiamai. Pokyčiai taip pat pasiūlo ir šansą esamos padėties pagerinimui.

Nereikia pasijusti pokyčio auka, o būti pokyčio agentu (veikėju). Pokytis yra gyvenimo aktyvaus tvarkymo instrumentas.

Pokyčių procesai paliečia visą mūsų asmeninį gyvenimą. Bet ne vien tai. Jie paliečia tai pat ir institucijas bei organizacijas.

To better serve the universal mission – taip mūsų tėvas Generolas paaiškino kodėl ir dėl ko vykdomi maži ir dideli pokyčiai, su savimi nešantys Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir Lietuvos provincijų suaugimą į vieną, kad galėtume geriau vykdyti savo siuntimą, čia ir dabar, šiandien – pasikeitusiame pasaulyje ir Bažnyčioje.

Tai metantis iššūkį, įdomus, jaudinantis, vertas (apsimokantis) ir gražus projektas. Jis perkeis ir mus.


Jesuiten 2020 Kovas

Iš vokiečių kalbos išvertė Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis