Upsala – jėzuitai Švedijoje

„Ar tikėti Dievą – keistenybė?“ Tokį klausimą atvirai sau kelia Upsaloje gyvenantis t. Ulfas Jonssonas, SJ.

Būti jėzuitu Švedijoje reiškia dalyvauti pasaulinėje Jėzuitų ordino misijoje: gelbėti sielas, tarnaujant Bažnyčiai ir Dievo karalystei. Tačiau tai, kaip toks tikslas įgyvendinamas konkrečiai, labai priklauso nuo vietos aplinkybių bei socialinio konteksto.

Dievo klausimas Švedijoje

Kaip ir dauguma Švedijos gyventojų, augau netikinčioje šeimoje, tačiau dar jaunystėje pradėjau domėtis krikščionių tikėjimu. Jaunystėje sąmoningai tam apsisprendžiau, suprasdamas, kad tai mane išskiria iš mano aplinkoje vyraujančio mąstymo būdo. Ši nuostata formavo visą mano gyvenimą. Dauguma žmonių Švedijoje mano, kad tikėti į Dievą yra keista, daugelis jų religiją laiko neracionaliu ir atgyvenusiu dalyku. Tad visai normalu, kad visada domėjausi klausimais apie tikėjimo racionalumą ir jo vietą žmonių gyvenime. Kai dar studijuodamas pradėjau mąstyti apie tai, kad noriu tapti jėzuitu, be viso kito, mane traukė ordino intelektinis apaštalavimas. Jėzuitas esu jau daugiau nei 35 metus ir, žvelgdamas atgal, pastebiu, kaip giliai šios aplinkybės formavo mano, kaip jėzuito, gyvenimą.


Šiauriausia jėzuitų bendruomenė Europoje

Bendruomenėje universitetiniame Upsalos mieste gyvenu drauge su kitais trimis jėzuitais. Iš tiesų esame šiauriausiai įsikūrusi Europos jėzuitų bendruomenė. Esame atsakingi už parapiją, aukštąją mokyklą ir kultūrinį žurnalą.

Upsalos Šv. Lauryno parapijoje, kurioje aš, kaip suaugęs jaunuolis, 1980 m. atsiverčiau į katalikų tikėjimą, anuomet buvo 800 narių. Šiandien parapijai priklauso 3,5 tūkst. narių, o jai vadovauja t. Andreas Bergmannas, SJ.


Aktyvūs skaitmeniniame pasaulyje


Kultūrinis žurnalas „Signum“ yra vienas iš 15 kultūrinių žurnalų, kuriuos įvairiose Europos šalyse leidžia jėzuitai. „Signum“ redakcijoje, kuri yra reikšmingas Švedijos katalikų intelektualų tinklas, dirba daug pasauliečių; su jos nariais susipažinau dar būdamas studentas. „Signum“ buvo pradėtas leisti 1920 m. ir pernai atšventė savo šimtmečio jubiliejų. Tačiau žurnalas pirmiausia turi žvelgti į ateitį ir tobulėti tiek savo apipavidalinimu, tiek turiniu. Tai reiškia, kad per 17 metų, kai esu „Signum“ vyriausiasis redaktorius, tapome matomi net tik spausdintiniu formatu, bet ir skaitmeninėje erdvėje – turime interneto svetainę signum.se ir savo tinklalaidę, kurią prižiūri t. Fredrikas Heidingas, SJ.


Neįsivaizduojamas dalykas, tapęs tikrove


Kai 1979 m. pradėjau studijuoti religijotyrą Upsalos universitete, mintis apie katalikišką aukštąją mokyklą Švedijoje buvo visiškai nereali. Niekas negalėjo nė pasvajoti, kad menka katalikų mažuma Švedijoje kada nors galėtų įsteigti aukštąją mokyklą ir kad valstybė šią iniciatyvą palaikytų. Tačiau devintajame dešimtmetyje jėzuitams bei „Signum“ redakcijos darbuotojams kaip tik ir kilo mintis apie aukštąją mokyklą. T. Philipas Geisteris, SJ palaikė šią idėją ir, įdėjęs daug pastangų bei įveikęs nemažai sunkumų, 2001 m. galėjo pasveikinti pirmuosius studentus kaip naujos aukštosios mokyklos rektorius. Niumano institutas yra vienintelė katalikų akademinė institucija Skandinavijoje ir unikali studijų bei tyrimų vieta, susiejanti Švedijos visuomenę su tarptautiniu katalikišku pasauliu. Aš pats esu Niumano instituto religijos filosofijos profesorius. Dėstyti studentams ir tirti klausimus, dominančius mane nuo pat jaunystės, man yra nepaprastai įkvepianti užduotis. Šiuo metu šioje aukštojoje mokykloje mokosi 400 studentų. Joje teikiami valstybės pripažinti filosofijos, teologijos ir kultūros studijų disciplinų bakalauro bei magistro diplomai.


Dėkingumas ir džiaugsmas


Šia trumpa apžvalga nenoriu sudaryti klaidingo įspūdžio, kad visa tai buvo vien sėkmės istorija be jokių sunkumų. Šiame sužeistame ir nuodėmės paženklintame pasaulyje jų yra visada. Norėjau tik pasakyti, kad turėjau galimybę dalyvauti visiškai neįtikėtinoje įvykių raidoje. Jaučiu gilų džiaugsmą bei dėkingumą Dievui ir žmonėms, su kuriais šioje nenuspėjamoje kelionėje teko susipažinti ir kartu darbuotis.


Ulf Jonsson, SJ

Dalintis