Frankfurtas prie Maino – šv. Ignaco bendruomenės gyvenimas

Po šv. Mišių, net jau beveik visiems išėjus, Frankfurto šv. Ignaco bažnyčioje dar skamba gyvi pašnekesiai. Jie sklinda iš nešiojamojo kompiuterio, per kurį prieš tai buvo transliuojamos šv. Mišios. Kadangi transliacija vyko „Zoom“ platformoje, po šv. Mišių jų dalyviai dar gali vienas su kitu pasišnekėti. Vienas kitas iš šv. Mišiose gyvai dalyvavusiųjų irgi gali prisėsti prieš kamerą ir dar šiek tiek pabendrauti – kitaip nei šventusieji šv. Mišias bažnyčioje, kurie galbūt taip pat mielai dar pastoviniuotų kartu, bet dėl karantino reikalavimų privalo greitai išsiskirstyti.


Bendrystė nepaisant nuotolio

Šv. Mišios „Zoom“ platformoje – tai vienas naujųjų bandymų jėzuitų šv. Ignaco bažnyčioje, paskelbus pirmąjį karantiną. Tiesą sakant, nė vienas iš atsakingų jėzuitų neturėjo supratimo ar patirties šiame skaitmeniniame pasaulyje. Taigi buvo daug improvizuojama ir mokomasi bandant. Tikrai ne viskas buvo taip tobula, kaip per televiziją rodomas profesionaliai parengtas šv. Mišių ar kitų renginių transliacijas, bet mūsų bendruomenei viskas tiko.


Mums rūpėjo, kaip išlaikyti arba vėl sutelkti gyvą bendruomenę; kaip žmonės, kurie ir toliau labai saugosi ir nori likti namuose, galėtų patirti bendrystę maldoje ir šv. Mišiose – tie, kurie jau seniai priklausė šv. Ignaco parapijai, taip pat tie, kurie buvo nutolę nuo bendruomenės.


Hibridinės šv. Mišios

Nuo 2020 m. gegužės kiekvieną sekmadienį vyksta „hibridinės“ šv. Mišios – ir „Zoom“ platformoje, ir bažnyčioje. Per pandemiją bažnyčioje šv. Mišias kartu švęsti gali tik 60 žmonių. Dažnai tenka kai kuriems atsakyti, tačiau kiti interaktyviai dalyvauja iš namų. Dideliame ekrane bažnyčioje galima matyti tiek dalyvaujančiuosius šv. Mišiose iš namų, tiek sėdinčiuosius bažnyčios suoluose. Skaitovė tiesiogiai skaito skaitinį arba maldavimus iš namų: per visą ekraną rodomas veidas, iš garsiakalbių bažnyčioje sklinda balsas. Visi meldžiasi kartu, nors ir skirtingose vietose.


Bendruomenės narių dvasiniai impulsai

Išbandomos ir kitokios formos. Vietoj šv. Mišių darbo dienos vakare dabar siūlomos vakaro pamaldos, transliuojamos per parapijos „YouTube“ kanalą. Nauja yra ne tik skaitmeninė forma: šias pamaldas ruošia bendruomenės nariai; kiekvieną savaitę vis kitas parapijietis visiems duoda dvasinį impulsą. Tik labai retai ateina eilė ir tėvams jėzuitams. Be to, nedidelė mūsų parapijos grupė kiekvienam sekmadieniui parengia namams skirtas pamaldas, kurias galima parsisiųsti. Taigi, jei kas nors nori melstis tik su šeima arba vienas, tai irgi gali daryti.


Judėti pirmyn, o ne trypčioti vietoje

Kaip atrodys bendruomenė po pandemijos? Kol kas dar nėra aišku. Skaitmeniniai formatai tikrai ir toliau išliks, tik dar reiks atrasti tinkamą nuolatinę jų formą. Esame įsitikinę, kad įprastas susitikimas šv. Mišiose ir bendruomenėje vėl padažnės, galbūt atsiras nauja mišri bendruomenė iš senųjų narių ir naujai prisijungusiųjų.

Šiuo metu kaip tik daug diskutuojama apie naujus prioritetus. Kaip būtų galima geriau padėti suaugusiesiems jų tikėjimo kelionėje? Ką prasminga būtų galima pasiūlyti? Kaip tik dabar bandome užmegzti stipresnius ryšius su miesto centre esančiomis mokyklomis, ypač su tikybos mokytojais.


Šv. Ignaco bendruomenė – tai vaikų, jaunimo ir šeimų susitikimo vieta. Manau, kad taip bus ir toliau. Pandemija sustabdė darbą su vaikais ir jaunimu, bet nedideli dar galimi renginiai ir toliau labai mielai lankomi. Į neseniai paskelbtus pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursus per patį karantino įkarštį užsirašė daugiau kaip 60 paauglių iš viso miesto centro. Viskas vyks improvizuojant – ar rengsime gyvus ar virtualius susitikimus, ar jaunimo šv. Mišias.


Bet improvizuoti mes mokame. O dabar išmokome dar geriau. Priklausomai nuo situacijos, vis iš naujo ieškome kelių, kaip galėtume padėti žmonėms patirti Dievą kaip stiprinančią, guodžiančią ir keliančią iššūkių galią jų pačių gyvenime.


Bernd Günther, SJ

Dalintis