Pasikalbėk su jėzuitu


Tapti jėzuitu gali nesusituokęs katalikas vyras, ne vyresnis nei 40 metų amžiaus ir baigęs vidurinę mokyklą. Kandidatas taip pat turėtų turėti šiek tiek vokiečių kalbos žinių arba, jų neturint, būti pasirengęs kalbą mokintis.

Kandidatai į naujokyną yra priimami po kelių pokalbių su skirtingais jėzuitais. Naujokynas prasideda kasmet, rugsėjo viduryje.


Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ:

El. paštas: emarkovas@gmail.com

Tel. +37063749137


Jėzaus Draugijos generolo t. Pedro Arrupės (1965–1983) patarimai jaunam žmogui, norinčiam stoti į Draugiją:

Lik namie, jeigu jėzuitų įvaizdis tave neramina ar erzina.

Neateik pas mus, jeigu Bažnyčią myli ne kaip motiną, bet kaip pamotę. Taip pat neik, jei galvoji, kad padarysi paslaugą Jėzaus Draugijai.

Ateik, jeigu tarnauti Kristui tau yra svarbiausias dalykas gyvenime. Ateik, jeigu turi širdį, kuri nori apimti visą pasaulį. Ateik, jeigu turi humoro jausmą, sugebi juoktis su kitais, o kartais – ir iš savęs.

Dalintis