​Naujametinė malda

Meilingasis Dieve,

Mes dėkojame tau už paėjusius metus.

Už teigiamas ir už sunkesnes akimirkas.

Mes dėkojame Tau už šeimos bei draugų meilę

ir už sėkmes darbe bei namuose.


Mes dėkojame tau ir už sunkias akimirkas.

Už tas situacijas, su kuriomis buvo nelengva susitvarkyti.

Už iššūkius ir už neaiškumo akimirkas.

Už valandėles, kai baiminomės

dėl savo ir dėl savo artimųjų saugumo.

Už laiką, kai netekome sau brangių žmonių.


Žvelgdami į ateinančius metus,

mes meldžiame Tavo malonės ir palaimos.


Suteik mums sveikatos ir jėgų.

Suteik mums tikėjimo ir vilties.

Atsiųsk mums savo Dvasią.

Padėk su ramybe žvelgti į padarytus pasirinkimus.

Padovanok mums džiaugsmo ir dvasinės įžvalgos apie ateitį.

O labiausiai meldžiame, suteik mums savo meilę, kuri mus vestų

per bet kokius iššūkius, su kuriais susidursime.


Padėk mums eiti vienam šalia kito kantriai ir atlaidžiai,

savo rankas sudėjus į Tavo Sūnaus Jėzaus rankas.

Jis mus veda ir stiprina.

Jis visada šalia mūsų.

Jis teikia mums viltį.

Jis padeda mums matyti toliau, nei tas mažytis „dabar“.

Jis padeda išvysti didesnį paveikslą, platesnę svajonę,

Tavo svajonę mums, Tėve,


Kuris gyveni ir myli

per amžius. Amen.


https://www.jesuits.global/2020/12/30/new-year-pra...

iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis