Vilniaus jėzuitų gimnazija

Vilniaus jėzuitų gimnazija – viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų – Collegium Vilnense Societati Jesu – įsteigta 1570 m.; atkurta 1995 m. Gimnazija veiklą grindžia Romos Katalikų Bažnyčios mokymu, Jėzuitų auklybos pagrindais ir jų praktiniu pritaikymu, kurių esminės nuostatos atitinka demokratinius bei humanistinius Lietuvos mokyklos principus.

Daugiau www.vjg.lt

Dalintis