Pal. Jurgio Matulaičio Misija

14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439, JAV; matulaitismission@gmail.com, https://www.matulaitismission.com

Raštinės tel.: +1 (630) 257 5613

Mišių tvarkaraštis:

Pirmadienį-šeštadienį: 20:00 val.

Sekmadienį: 9:00 val., 11:00 val. ir 18:00 val.

Visos mišios laikomos lietuvių kalba. Vaikų mišios vyksta 9:00 val. ryto kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį.

Dalintis