Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Rotušės a. 8 LT 44280 Kaunas, aldonassj@hotmail.com, www.kjb.lt

Raštinės tel: +37061042003; Bažnyčia atidaryta: sekmadieniais 9.00 - 14 ir 16 - 18 val., šiokiadieniais 16 - 18 val.

Mišių tvarkaraštis:

Šiokiadieniais 17.00 val.

sekmadieniais: 10.00 val. (gieda vaikų ir jaunimo choras); 12.00 val. (gieda bažnyčios choras); 17.00 val. (gieda vargonininkas); 18.00 val. (mišios anglų kalba); 20.00 val.

Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias.