Malda kasdien

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas yra kvietimas visiems pasaulio tikintiesiems jungtis į bendrą maldą intencija, kurią kiekvieną mėnesį paskelbia popiežius Pranciškus. Šiandien šis apaštalavimas malda apima 98 šalis ir kasdien apjungia dešimtis tūkstančių maldininkų.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą ir kelias minutes per dieną (geriausiai ryte arba vakare) skirti tyliam intencijos apmąstymui, jos pavedimui Dievui ir trumpai užbaigiamajai maldai.

Gegužės mėnesį meldžiame Mergelės Marijos užtarimo, kad kuo greičiau baigtųsi koronaviruso pandemija. Tuo pačiu yra paskelbta ir jau anksčiau su maldos apaštalavimo judėjimu suderinta popiežiaus maldos intencija – už diakonus.Šiame specialiame „popiežiaus video“ šv. Tėvas kviečia mus melstis už sergančius ir kenčiančius žmones, dėkodamas visiems, kurie už juos meldžiasi.Dalintis