Malda kasdien

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas yra kvietimas visiems pasaulio tikintiesiems jungtis į bendrą maldą intencija, kurią kiekvieną mėnesį paskelbia popiežius Pranciškus. Šiandien šis apaštalavimas malda apima 98 šalis ir kasdien apjungia dešimtis tūkstančių maldininkų.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą ir kelias minutes per dieną (geriausiai ryte arba vakare) skirti tyliam intencijos apmąstymui, jos pavedimui Dievui ir trumpai užbaigiamajai maldai.

Rugpjūčio mėnesį meldžiames, už visus, kurie dirba jūrų pramonėje ir iš jūros gyvena; taip pat už jūreivius, žvejus ir jų šeimas.Šiame specialiame „popiežiaus video“ šv. Tėvas kviečia mus melstis už sergančius ir kenčiančius žmones, dėkodamas visiems, kurie už juos meldžiasi.
Dalintis