MAGIS tarptautinės savanorystės misijos

Jėzuitų sielovados programa Magis (lot. magis – daugiau, labiau) kasmet kviesdavo Lietuvos jaunimą į vieną tarptautinę savanoriškos pagalbos misiją. Trejus metus iš eilės Magis savanoriai darbavosi vaikų stovyklose Kirgizijoje, o praeitais metais jaunimo grupė vyko savanoriauti į Čenajaus provinciją Indijoje. Matant šių misijų vertę ir prasmę, 2019 m. vykdytos jau trys Magis savanoriškos pagalbos misijos – dvi Indijoje ir viena Kenijoje. Misijose dalyvavo mokiniai iš Kauno jėzuitų gimnazijos bei jaunimas iš visos Lietuvos.

Daugelį metų Pietų Amerikoje kaip misionierius darbavęsis t. Antanas Saulaitis, SJ, teigia, kad šiuolaikiniai misionieriai turi ne brukti savo tikėjimą bedieviams, o tikėjimą liudyti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu ir padėdami žmonėms. Magis misijose savanoriai visų pirma ir siekė padėti vargstantiems bei mažiau galimybių turintiems žmonėms. Čenajaus provincijoje (Indija), jaunimas iš Lietuvos savanoriavo jėzuitų įsteigtoje Kuppayanalur mokykloje bei Gerojo Samariečio našlaičių prieglaudoje, lankė vargingiausių Dalitų kastos žmonių kaimus. Mashuru provincijoje (Kenija), kartu su ten dirbančiais jėzuitais KJG mokiniai į atokiausius masajų genties kaimus išvežiojo vandenį ir maistą, kurio tenykščiai žmonės ypač stokoja po sausrų meto.

Magis misijose ne ką mažiau svarbus nei pagalba vargstantiems yra pačių misijų dalyvių dvasinis augimas bei jaunimo savanorystės skatinimas Lietuvoje. Misijų patirtis palies daugelį žmonių, nes visus metus grįžę iš misijų savanoriai pasakos apie jas įvairiuose sielovados bei savanorystės renginiuose Lietuvos parapijose, mokyklose ir universitetuose. Jau dabar savanoriai rengia misijų pristatymo akcijas, kuriose kviečia aukoti misijoms, dovanodami pačių keptų imbierinių sausainių, atvirukų ir jau tradicija tapusių Magis žvakelių. Misijų dalyviai yra susibūrę į Magis maldos grupeles, dalyvauja tylos Magis bei Kairos rekolekcijose, vyksta savanoriauti į „Carito“ valgyklas vargšams ir vaikų dienos centrus.

Labai dėkojame visiems, prisidedantiems prie šių veiklų. Kviečiame ir toliau remti mūsų iniciatyvas, padedančias kurti gražesnį ir šviesesnį pasaulį. Jūsų parama, maldos ir palaikymas labai svarbūs. Visų, norinčių ir galinčių prisidėti pinigine auka, prašome

PAREMTI

Dalintis