Kviečia Vilniaus universiteto MAG+S klubas

Jei nori prasmingai praleisti laiką, atrasti Dievą visuose dalykuose, pažinti save bei padėti kitiems žmonėms, kviečiame prisijungti į VU Magis klubą.

Magis klubas yra grupelė, kuri reguliariai susitinka drauge lavinti ir auginti tikėjimą pagal Šv. Ignaco Lojolos išvystytą dvasingumo modelį. Klubų nariai mokosi ignaciškojo maldingumo praktikų ir, dalindamiesi apie savo kasdieninius išgyvenimus, išmoksta juose atpažinti Dievo buvimo ženklus.

Magis klubų nariai taip pat aktyviai įsitraukia į savanorystę ir kartu prisideda prie bendrojo gėrio kūrimo.

VU Magis klubas savo veiklą Vilniaus universitete pradėjo 2019 m. ir visuomet yra atviras naujiems nariams.

Ar nori labiau pažinti save ir atrasti Dievą paprastuose dalykuose? Esi aktyvus? Nori padėti kitiems? Prisijunk prie VU Magis klubo veiklos!


Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18:30-20:30.

Norinčius prisidėti prie MAGIS klubo veiklos prašome susisiekti su Vilniaus universiteto sielovados komandos nariu, Mantu Mileriu, SJ telefonu +37069918854 arba elektroniniu paštu man.mileris@gmail.com

Dalintis