Lukas mokosi iš Marijos

Loretta Pehanich

Spalio 18 dieną pagerbdami šv. Luką, išgirskime įsivaizduotą jo pasakojimą.

Tai prasidėjo nuo Marijos. Pirmą kartą ją sutikau keliaudamas su Pauliumi. Tada su juo pirmą kartą vykau į Troadę. Mes keliavome per Makedoniją, todėl buvo patogu sustoti Efeze. Marija tvarkė drabužius, sėdėdama kukliame kambaryje, kurį pro aukštą langą apšvietė saulė. Nutvieksta saulės, ji atspindėjo šviesą.

Kadangi niekada asmeniškai nebuvau sutikęs Jėzaus, man patiko sėdėti su jo pagyvenusia motina. Jos juokas buvo kaip muzika, ji žinojo daug istorijų apie savo sūnų, kurių niekada anksčiau nebuvau girdėjęs, įskaitant pasakojimą apie sūnų paklydėlį. Klausydamasis Marijos pasakojimų, jautiesi lyg pats būtum susitikęs su Prisikėlusiuoju.

Marija mane daug ko išmokė – kaip nurimti ir rūpestingai parinkti žodžius. Galiu sakyti, kad jai pačiai taip kalbėti amžius netrukdė. Jos švelnus moteriškumas ramino, ir aš pradėjau su ja dalintis tuo, ką užrašiau savo kelionės su Pauliumi metu – tiek jis, tiek aš nuolat keliaujame. Man patiko jai skaityti savo kelionės užrašus.

„Tu turi dovaną, Lukai,“ – pasakė Marija. Jos įdėmus klausymas man padėjo permąstyti patirtis ir jas giliau suvokti. Ji pasiūlė pasimelsti į jos sūnų ir prašyti, kad jis patikrintų tai, ką parašiau. Kartu mes peržvelgėme mano dienas, ieškodami Šventosios Dvasios pėdsakų.

Mano galvoje pradėjo dėliotis mintys ir aš paprašiau: „Papasakok man, ką reiškia būti Mesijo motina.“

Ne kartą ją aplankiau. Manyje kažkas augo. Dievas man leido suprasti, kad turiu parašyti Evangeliją. Žinojau, kad tai bus nelengva. Kas aš toks, kad Dievas mane kviečia rašyti apie mano Viešpatį ir jo Motiną?

Pirmąjį pasakojimą pradėjau aprašydamas jos sūnaus palyginimą apie gerąjį samarietį. Kalbėjau apie Jėzų, – taip kilniai mylintį, kad lengvai patarnaudavo net priešams. Parašiau ir apie Marijos, keliaujančios nėščios moters, patirtis. Galiu tik įsivaizduoti, kaip ši kelionė ją vargino.

Kai Marija pasakė: „Aš papasakosiu tau kitą istoriją“, pasilenkiau ir ji man pirmą kartą papasakojo apie Kleopą. Išgirstas pasakojimas apie entuziazmo apimtus mokinius po susitikimo su Jėzumi kelyje į Emausą man buvo patvirtinimas, kad turiu rašyti. Šią istoriją reikėjo papasakoti.

Kokią pamoką išmokau keliaudamas kartu su charizmatiškuoju Pauliumi ir kalbėdamasis su Dievo Motina Marija?

  • Eik prie šaltinių. Maldoje eik prie Jėzaus.
  • Tegul veikimas kyla iš maldos.
  • Skirk laiko pabūti su šventais žmonėmis ir nebijok juos aplankyti.
  • Atpažink, kad Jėzus yra meilė. Tegul viską motyvuoja meilė, kasdien vis labiau ja gyvenk.
  • Noriai aukokis, siekdamas tarnauti ir skelbti, kad Jėzus yra Viešpats.

Kai paskutinį kartą mačiau Mariją, ji mane paprašė nulaužti rozmarino šakelę ir pasodinti netoli jos durų. „Šis kvapas man padės prisiminti,“ – pasakė ji.

Norėčiau turėti laiko parašyti dar vieną pasakojimą, nes Evangelija nėra užbaigta. Ji gyva, kaip ir Jėzus. Tikėjimo bendruomenė turės dar daug ką pasakyti.

https://www.ignatianspirituality.com/luke-learns-from-mary...


Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis