Lietuva

Savo gimnazijomis Kaune ir Vilniuje Lietuvos jėzuitai prisideda prie akademinio ir vertybinio jaunimo ugdymo. Šiauliuose taip pat veikia jėzuitų mokykla, duris pradinių klasių mokiniams atvėrusi 2016 m. rugsėjį. Visuose šiuose Lietuvos miestuose veikia jėzuitų bažnyčios, puoselėjančios įvairias sielovados programas. Be to, jėzuitai Lietuvoje vadovauja rekolekcijoms, rūpinasi akademine sielovada bei ignaciškojo jaunimo judėjimu MAGIS. Jau daug metų Lietuvos jėzuitai aktyviai įsitraukia į išeivijos sielovadą Lemonte, Ilinojaus valstijoje.

Daugiau informacijos apie dabartines jėzuitų veiklas rasite čia

Dalintis