Kūrybingumas per adventą. Rašymo pratimas

Vinita Hampton Wright


Įsivaizduok, kad tavo kaimynystėje netrukus turi gimti Jėzus. Pamėgink trumpam pamiršti Evangelijos pasakojimo detales ir į šį dievišką įvykį pažvelk taip, tarsi Dievas Kūdikėlį Jėzų į pasaulį atsiųstų tik dabar. Taigi įvykio detalės gali būti tokios, kokias laisvai įsivaizduosi.

Šis pratimas nėra skirtas iliustruoti Šventojo Rašto pasakojimų apie Jėzaus gimimą. Jis labiau padeda įsivaizduoti, kaip Jėzus galėtų ateiti į šiandienos pasaulį: iš kokios šeimos jis būtų kilęs, kur galėtų gimti, kokiame politiniame ir socialiniame kontekste tai vyktų ir t. t. Tikslas yra iš naujo atverti mūsų širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui.

Tad pamėgink sudėlioti sceną... Kur viskas vyks? Ligoninėje? Kieno nors namuose? Atviroje vietoje, lauke?

Kokiu paros metu? Vidurnaktį? Ryte ar po pietų? Kokiomis oro sąlygomis?

Kas dalyvauja? Kieno šeimoje jis gims? Ar tai didelė šeima, ar Jėzus bus pirmgimis ir vienintelis vaikas? Galbūt šalia bus gydytojas ar kitas medicinos personalas?

Viskas vyksta sklandžiai ar chaotiškai, ramioje aplinkoje ar kitų įvykių sūkuryje? Ar tai vyks slapta, privačiai, ar bus plačiai išviešinama?

Kur tu pats / pati būsi šioje scenoje? Galbūt tavo šeimoje gimsta jėzus, o tu esi Jo motina ar tėvas ar sesuo ar brolis? Tos šeimos Kaimynas? Kitos bendruomenės narys, kitos rasės, tautybės atstovas?

Kokį tiesioginį poveikį tau daro šis gimimas? Ar išvis daro?

Kaip norėtum dalyvauti šiame šventame įvykyje ir kodėl?


[Psichologai teigia, kad rašymas žmogui gali būti terapinė pagalba, padedanti įveikti traumines patirtis. Rašymas leidžia nevaržomai, be baimių išreikšti save, įvardinti vidines patirtis, jas drąsiai išdėstant raštu. Kartais dvasios palydėtojai ir rekolekcijų dalyvius skatina rašyti dienoraštį. Užrašydamas savo patirtis, žmogus gali geriau save pažinti, atrasti naujų įžvalgų, o pats rašymo procesas paprastai daro teigiamą poveikį. – Vert. past.]


https://www.ignatianspirituality.com/creativity-during-advent-a-writing-...


Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis