Džiugiai švęskim Kalėdas!

Mieli bendrabroliai, bičiuliai, bendradarbės ir bendradarbiai,

Džiugia ir dėkinga širdimi švęskime Kalėdas - trejopą Jėzaus gimimą: amžiną gimimą iš Tėvo, gimimą Betliejuje prieš du tūkstančius metų ir nuolatinį gimimą mūsų sieloje. Tai svarbu, sako XII-XIII amžių sandūroje gyvenęs vokiečių vienuolis Eckartas: „Jei kas nors manęs paklaustų, kodėl mes meldžiamės, pasninkaujame, kodėl atliekame visokius darbus, kodėl esame pakrikštyti ir svarbiausia, kodėl Dievas įsikūnijo... atsakyčiau: tam, kad Dievas galėtų gimti sieloje, o siela galėtų gimti Dieve. Dėl šitos priežasties buvo parašytas Šv. Raštas, dėl šitos priežasties Dievas sukūrė pasaulį ir angelus. ... Vien tam, kad Dievas galėtų gimti sieloje, o siela galėtų gimti Dieve“.

Video sveikinimas

Gražių, palaimingų Kalėdų ir Naujų metų mums visiems!

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Provincijolas

Dalintis