Kuo Bažnyčia gyvena šiandien?

„Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį“ (Ef 5, 19)


Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

„Vandenynai talpina didelę dalį visos planetos vandens ir didžiulę įvairovę gyvų būtybių, kurioms gresia įvairūs pavojai. Kūrinija – tai žmonijai patikėtas Dievo meilės projektas. Jei tikime, turime būti solidarūs su savo bendrais namais. Šį mėnesį melskimės, kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.“

Popiežius Pranciškus
Dalintis