Kuo Bažnyčia gyvena šiandien?

„Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį“ (Ef 5, 19)


Popiežiaus maldos intencija už Bažnyčią Afrikoje


Afrikos etninį ir kalbinį susiskaldymą, genčių nesantaiką galima įveikti ugdant skirtingumų vienybę. Dėkoju vienuolėms, kunigams, pasauliečiams ir misionieriams už darbą, siekiant įvairių Afrikos visuomenės dalių dialogo ir susitaikinimo. Šį mėnesį melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas.