Kuo Bažnyčia gyvena šiandien?

„Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį“ (Ef 5, 19)


Nuoširdumas gavėnios metu

Tavęs šaukiuosi, VIEŠPATIE,

mano Uola, nebūk man kurčias!

Juk, jeigu tylėsi, būsiu kaip tie,

kurie žengia į kapą. (Ps 28,1)


Būdami sąžiningi, suvokiame, kad esame mirtingi. Pelenų dienos liturgija mums primena, kad esame dulkės ir grįšime į dulkes. Tai laikas, kai prisimename, kad gyvybę mums duoda Dievo kvėpsnis. Tai, kas palaiko visą kūriniją, yra Jėzaus Kristaus jėga. Kaip žmogiškos būtybės, esame riboti. Tačiau kaip naujiems kūriniams Kristuje, mums atsiveria begalinės galimybės.

Kai ignoruojame savo giliausią nuojautą, lyg ir ima nesisekti gyvenime. Galbūt šiuo metu užgniaužiu gilų nelaimingumo jausmą? Arba neigiu stresą, kuris mane valgo gyvą? Kai nebekreipiame dėmesio į savo vidaus sveikatą, imame gyventi taip, kad tas gyvenimo būdas mums ir aplinkiniams ima kelti grėsmę.

Dievas šiuo gavėnios laikotarpiu mus kviečia turėti drąsos būti nuoširdžius. Kad ir ką mums atskleistų sielos tyrimai, Dievo malonė yra pakankamai didelė ir gailestinga, kad mums padėtų ir mus gydytų. Kai Dievas mus kviečia gedėti ir atgailauti, tai daro ne tam, kad vestų į neviltį, bet kad kaip tik suteiktų vilties. Atgaila atveria širdį, kad į ją galėtų ateiti Kristus.

Vinita Hampton Wright

Iš anglų kalbos išvertė Monika Smalinskaitė

Vinita Hampton Wright yra „LoyolaPress“ redaktorė ir daugelio knygų autorė, vadovauja rašymo, kūrybiškumo ir maldos dirbtuvėms bei rekolekcijoms.

Dalintis