Paroda "MISIJŲ STOTELĖ"

"Misijų stotelė" - tai daugiau kaip 2500 įvairių kultūrų ir religijų eksponatų: spaudinių, knygų, garso ir vaizdo medžiagos, liudijančios ir apie lietuvių misionierių veiklą visame pasaulyje. Kolekciją t. Antanas Saulaitis ir jo bičiuliai rinko nuo 1968 metų iki šių dienų.

Parodos tikslas - skleisti žinią apie misijas ir lietuvių misionierių nuveiktus darbus, skatinti savanorystę, kultūrų pažinimą.

„Misijų stotelei“ talkininkauja virš 50 savanorių, kurių dėka edukacinė paroda keliauja po įvairias Lietuvos vietas. Šiuo metu galima aplankyti parodėles Vilniaus jėzuitų gimnazijoje ir Dievo Apvaizdos seserų vienuolyne Utenoje. 2019 m. vasarą vyresniųjų skaučių parengta edukacinė paroda iškeliavo į JAV ir lanko lietuvių bendruomenes Amerikoje. 2020 m. su jūsų pagalba tęs kelionę po Lietuvos miestelius.

Parodoms surengti reikia nemažai lėšų. Maloniai kviečiame prisidėti.

PAREMTI

Daugiau apie t. Antano Saulaičio, SJ, kolekciją "Misijų stotelė" galite sužinoti Facebook paskyroje https://www.facebook.com/ASaulaitis/

Dalintis