Kas, jeigu ne mes?!

Mieli Jaunimo centro nariai, rėmėjai ir draugai, Tikimės, kad šiuo išbandymų laikotarpiu, COVID19 viruso pandemijai apėmus visą pasaulį, jūs ir jūsų artimieji esate sveiki. Jaunimo centras - tėviškė daugeliui Čikagos lietuvių organizacijų ir svetingi namai mums visiems, sekdamas Ilinojaus gubernatoriaus įsakymu, nuo kovo mėnesio vidurio laikinai uždarė savo duris. Jaunimo centro tarybos pagrindinis rūpestis yra jo išlaikymas ir bendruomenės narių bei lankytojų sveikata ir saugumas. Tarybos nariai atidžiai seka žinias ir vykdo valdžios nurodymus dėl darbo karantino metu, bei CDC nurodymus dėl pastato švaros ir dezinfekavimo. Žinome, kad daugelis jūsų šiuo finansiškai sunkiu metu neteko darbų, algų, o išlaidų turite daug. Jaunimo centras gyvena tuo pačiu - nesant renginių, jis kiekvieną mėnesį praranda apie $10,000 pajamų. Tačiau centro išlaikymas ir mokesčiai kas mėnesį kainuoja apie $7,000. Lietuvių patarlė sako, kad “bėda viena nevaikšto”… Šiuo sudėtingu laiku, Jaunimo centrą ištiko dar viena bėda – nebepataisomai sugedo šildymo katilas. Tarnavęs daugelį metų – nuo pat centro pastatymo - po kelių kapitalinių ir smulkesnių remontų, įrenginys sustojo. Visi suprantame, kad nešildomas Jaunimo centras negalės gyvuoti. JC taryba ieško įvairiausių būdų kaip gauti pajamų centro išlaikymui ir katilo pakeitimui. Dedame visas pastangas, kad praėjus COVID19 pandemijai, visi ir vėl galėtume sugrįžti į tėviškę, Čikagos lietuvių Jaunimo centrą. Todėl kreipiamės ir į Jus su didžiuliu prašymu – padėkite šiandien Jaunimo centrui, kad jis dar daug metų galėtų padėti Jūsų šeimoms kurti gražius prisiminimus. Kreipiamės į Jus: į tuos, kurie mėgote čia lankytis; į tuos, kurie čia šventėte jubiliejus; į tuos, kurie ateidavote į mūsų renginius ir parodas; į tuos, kurie čia lankėte Čikagos lituanistinę mokyklą ar čia vedate savo vaikus; į tuos, kurių seneliai ar tėvai dalinosi džiaugsmu čia būti; ir net į tuos, kurie čia niekada nebuvote, bet tikite lietuvybės išlaikymu svetur. Jūsų pagalba labai reikalinga - kiekvieno asmens, kiekvienos šeimos, kiekvienos organizacijos - bet koks finansinis prisidėjimas yra neįkainojama dovana ne tik mums, bet ypatingai ateities kartoms, mūsų vaikams ir anūkams, kad išeivijos tvirtovė išliktų! Būsime be galo dėkingi už bet kokią paramą. Visos surinktos lėšos bus skirtos šildymo sistemos atnaujinimui. Aukos gali būti nurašomos mokesčiams. Federal Tax I.D. No.36-4113792 Kas, jeigu ne mes?! Antanas Rašymas, JC tarybos pirmininkas Vida Rupšienė, Čikagos lituanistinė mokyklos direktorė Viktoria Cernicenko, Čiurlionio galerijos pirmininkė Lilija Gelažis, Čikagos lietuvių skautų vedėja Rima Žiūraitienė, Lietuvių-Amerikiečių jaunimo organizacijos pirmininkė Tėvas Vaidas Lukoševičius, SJ, Tėvų jėzuitų atstovas Dr. Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas Kristina Lapienytė, Lituanistikos tyrimo centro pirmininkė Jonas Platakis, National Lithuanian American Hall of Fame steigėjas ir pirmininkas Dr. Vytas Saulis, Baltijos jėzuitų pletros projekto tarybos pirmininkas Aukas irgi galite pervesti per PayPal Kviečiame čekius rašyti Lithuanian Center, Inc. ir aukas pasiųsti: Chicago Lithuanian Center – Jaunimo centras 5620 S. Claremont Ave. Chicago, IL 60636 Attn: Katilas
Dalintis