Jie mokosi tarnauti Kristui ir žmonėms

Augustas Kalinauskas (k) į jėzuitų naujokyną įstojo 2019 m., Justinas Bučys (d) – 2020 m.


Mantas Mileris baigė studijas St. Louis universitete Jungtinėse Amerikos Valstijose, o dabar atlieka praktiką kaip Vilniaus universiteto bendruomenės sielovadininkas.
T. Mindaugas Malinauskas (k) ir Ivar Juhnevič (d) studijuoja Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje
Marius Jocys išėjo naujokyną Niurnberge, o dabar atlieka praktiką kaip Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas.
Lukas Ambraziejus (k) ir Donatas Kuzmickas (d) baigė filosofijos studijas Miunchene ir atlieka praktikas Vilniuje bei Kaune.PAREMTI


Dalintis