Jie mokosi tarnauti Kristui ir žmonėms

Mantas Mileris baigė studijas St. Louis universitete Jungtinėse Amerikos Valstijose, o dabar atlieka praktiką kaip tikybos mokytojas Vilniaus jėzuitų gimnazijoje ir Vilniaus universiteto bendruomenės sielovadininkas.
Ivar Juhnevič ir t. Mindaugas Malinauskas studijuoja Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje

Marius Jocys išėjo naujokyną Niurnberge, o dabar tlieka praktiką kaip tikybos mokytojas Kauno jėzuitų gimnazijoje.

Lukas Ambraziejus ir Donatas Kuzmickas studijuoja filosofiją Miunchene.
PAREMTI

Dalintis