Jie mokosi tarnauti Kristui ir žmonėms

Mantas Mileris studijuoja St. Louis universitete Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Ivar Juhnevič ir t. Mindaugas Malinauskas studijuoja Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje

Marius Jocys atlieka naujokyną Niurnberge.

Lukas Ambraziejus ir Donatas Kuzmickas studijuoja filosofiją Miunchene.
PAREMTI