Aukštasis išsilavinimas - reali pagalba pabėgėliams

2020 metais per 2,6 milijono žmonių gyveno pabėgėlių stovyklose. Kai kurios iš jų šiandien yra išaugusios į didelius miestus, talpinančius šimtus tūkstančių žmonių.

Jei stovyklose įvairios organizacijos rūpinasi, kad bent pusė pabėgėlių vaikų gautų pradinį ir vidurinį išsilavinimą, tai į universitetus ir koledžus yra įstoję vos 3 procentai visų tos amžiaus grupės pabėgėlių. Dėl išsilavinimo stokos jauni žmonės gauna mažesnius atlyginimus, dirba blogesnėmis sąlygomis, ir taip skurdas perduodamas iš kartos į kartą.

2010 m. jėzuitų universitetų konferencijoje gimė idėja panaudoti nuotolinio mokymo(si) technologijas, kad šiai pažeidžiamų žmonių grupei būtų suteikta galimybė gauti sertifikuotą aukštąjį išsilavinimą. Šiandien ši idėja išaugo į beveik dvidešimties katalikiškų universitetų tinklą visame pasaulyje. Šio tinklo atstovai jauniems žmonėms pabėgėlių stovyklose praveda daugiau kaip 10 tūkst. universitetinių kursų per metus. Šiuo metu per 3 tūkst. studentų įvairiose Afrikos, Azijos, Centrinės Amerikos ir Pietų Europos pabėgėlių stovyklose reguliariai susiburia į tam skirtas kompiuterių klases ir keletą valandų per dieną skiria nuotolinėms studijoms. Universitetai siūlo įvairius kursus, atsižvelgdami į tomis sąlygomis gyvenančių studentų poreikius: jaunimo sporto treneriai, bendroji pedagogika, taikos lyderiai, informacinės technologijos (Excel), anglų kalbos pedagogika, laisvieji menai ir kitos bakalauro studijos. Po trijų metų studentai gauna aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį diplomą, su kuriuo gali pretenduoti užimti atsakingas pareigas stovykloje ir už jos ribų. Neretai šios programos absolventai pasiryžta studijuoti papildomai ir tampa jaunesnės kartos mokytojais bei mentoriais.

Nors Jesuit Worldwide Learning (JWL) yra dar naujas, tačiau jau sparčiai augantis projektas. Nuo 2017 m. studentų skaičius padvigubėjo, taip pat smarkiai išaugo ir veiklos centrų bei asocijuotų partnerių skaičius. Tai yra pirmasis bendras Šveicarijos, Austrijos, Vokietijos ir Lietuvos provincijų (nuo 2021 m. – Vidurio Europos provincijos) globojamas projektas su valdyba Ženevoje. Būsime dėkingi, jei nuspręsite šią iniciatyvą paremti savo auka.

(Šaltinis – Jesuit Worldwide Learning)

Daugiau informacijos: https://www.jwl.org/en/home

PAREMTI

Dalintis