Kam reikalinga jūsų parama?

Vykdydami savo apaštalinius darbus Jėzuitai kliaujasi visokeriopa biučiulių parama. Esame dėkingi visiems rėmėjams už jų dosnumą, todėl kiekvieną prisimename savo maldose. Šis puslapis pristato tuos darbus, kuriems ypatingai reikalinga jūsų parama.

Dalintis