Kai grumiasi drambliai


James Martin, SJ


Paskutiniojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžioje dirbdamas su pabėgėliais Kenijoje, dažnai girdėdavau posakį kiswahili kalba: „Wapiganapo tembo nyrasi huumia“, kuris reiškia: „Kai grumiasi drambliai, nukenčia žolė.“

Tai būdas pasakyti, kad kai didžiosios galios (tautos, valstybės, jų vadovai) kovoja ar rengiasi karui, labiausiai kenčia patys neturtingiausieji. Kitaip tariant, tie, kurie yra „pažemėse“. Tai turi būti savaime suprantama kiekvienam, kuris kada nors atsivertė laikraštį arba internete peržvelgė karo aukų, pabėgėlių ar migrantų istorijas.

Tačiau minėtas posakis tinka apibūdinti ir tam, kas vyksta su neturtingais žmonėmis, kai politiniai lyderiai ginčijasi dėl klimato kaitos, – kenčia kaip tik jie. Neturtingieji visada itin neproporcingai nukenčia dėl klimato kaitos padarinių.

Kodėl? Paprasčiausiai dėl to, kad jie neturi kur dėtis. Jie negali pabėgti nuo klimato kaitos poveikių. Neturtingiems žmonėms, kurių šeimos dešimtmečiais gyveno potvynių grėsmės zonoje, jūros ar upės pakrantėje, negalima pasakyti: „Na ką, atėjo laikas persikelti kitur.“ Jeigu žvejai staiga netenka viso pragyvenimo šaltinio, jiems negalima pasakyti, kad atėjo metas imtis kito amato. Bedarbiams, kurių namus ir nuosavybę sunaikino „šimtmečio audra“ (uraganas, ciklonas, viesulas), vykstanti kasmet ir netgi kas mėnesį ir jie galbūt neteko absoliučiai visko, negalima pasakyti: „Atėjo metas pradėti iš naujo“.

Kodėl politikos kūrėjams taip sunku tai suvokti? Popiežius Pranciškus enciklikoje „Laudato si“ aiškiai sako, kad daugelis tokių politikos kūrėjų neturtingųjų žmonių tiesiog nepažįsta, politikams jie lieka nematomi, o jų rūpesčiai – nereikšmingi. Todėl vienas iš mūsų tikslų turėtų būti balsuojant rinkimuose, teikiant teisinę pagalbą, pasakojant jų tikras istorijas ir protestuojant, tuos „dramblius“ priversti pasirūpinti mažaisiais.


Kūrinijos laikas

Nuo rugsėjo 1 d. (Pasaulinės maldos už kūriniją dienos) iki spalio 4 d. (Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės) – kūrinijos laikas. Jis skirtas popiežiaus Pranciškaus 2015 metais išleista enciklika „Laudato si“ ir visą pasaulį apimančia malda bei akcijomis paremti pastangas, siekiančias puoselėti mūsų bendrus namus. Šių metų tema „Žemės jubiliejus“ kviečia apmąstyti, koks yra santykis tarp nuostatos „ramybė žemei“ ir ekologinio bei socialinio-politinio gyvenimo stiliaus.


https://jesuitmissions.org.uk/season-of-creation-reflection-james-martin/

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis