Popiežius Pranciškus – jauniems jėzuitams: kas neauga – sugenda!

Vatican News praneša: 2018 m. gruodžio 4 d., apie 60 Romos kolegijos jėzuitų aplankė popiežių. Popiežius jiems nuoširdžiai kalbėjo apie gero išsilavinimo ir sąžinės atvėrimo vyresniajam svarbą.

Remtis Dievu, augti ir bręsti. Šie trys veiksmažodžiai kaip raudoni siūlai persipynė popiežiaus Pranciškaus kalboje tarptautinės Il Jesu kolegijos Romoje bendruomenei. Šią jėzuitų grupę jis priėmė pirmadienį vidudienį Vatikano Konsistorijos salėje. Prisimindamas kolegijos, kurią 1968 m. įkūrė jėzuitų generolas tėvas Pedro Arrupė, istoriją ir jėzuitų misiją, šią Romos jėzuitų bendruomenę popiežius pavadino „ugdymo institucija, kurią pasaulis dovanoja Romai ir Roma pasauliui“.

Popiežius taip pat priminė, kad jėzuitai turi būti arti Bažnyčios širdies, o Bažnyčia arti vienuolijos. Savo vienuolijos bendrabroliams jis pabrėžė, kad niekada negalima nustoti augti, kitaip kiltų pavojus nuvysti. Tačiau augimo be krizių nebūna, tad krizių bijoti nereikia. „Didžiausias blogis, kuris mums gali nutikti, yra supasaulėjimas“, – cituodamas nuolatos kartojamą teologo jėzuito t. De Lubaco mintį tęsė popiežius. Beje, dabartiniu laiku tai didžiausias pavojus, nes supasaulėjimas tiesiu keliu veda į klerikalizmą.

Dievas kalba per jausmus ir mintis

Dievo dvasia kalba laisvai kiekvienam iš mūsų, tai darydama per jausmus ir mintis. Dievas negali būti uždarytas, o turi būti priimtas laisvų žmonių – ne tarnų – širdimi. Aš jums linkiu, kad būtumėte laisvi žmonės, kurie, susivieniję įvairovėje, kiekvieną dieną kovoja už tai, kad įgytų didesnę laisvę – laisvę būti savimi.

Laisvė ir klusnumas – esminiai jėzuitų bruožai. Popiežius pataria kolegijos nariams su Dievu bendrauti kūrybingai.„Kartą vienai vadovais tapti besirengiančių jėzuitų grupei sakiau, kad ordino generolas yra „rupūžiokų pulko“ ganytojas, nes jėzuito laisvė žadina daugybę iniciatyvų, ir vargšas ordino vyresnysis turi šokinėti iš vienos pusės į kitą, mėgindamas visas iniciatyvas sužiūrėti. Siekti vienovės ne su nuolankiomis avelėmis, bet su „rupūžiokais“. Tai yra tiesa, svarbu ją prisiminti. Tačiau kur yra šio ryšio, šitos vienybės su vyresniuoju garantija? Tai įvyksta vyresniajam atskleidžiant sąžinę. Prašau, niekada šito neapleiskite, nes būtent tai vyresniajam duoda galimybę tą „rupužiokų pulką“ suvaldyti ir išlaikyti darnų, nes vyresnysis taip pat žino, kad rytoj jis pats turės kuriam nors iš jūsų duoti sąžinės apyskaitą, nes jūs visi esate broliai ir vienas kitą gerai pažįstate. Laisvė, klusnumas ir sąžinės atskaitomybė, kaip metodas, – tai yra kelias“.


https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2018-12/papst-franziskus-jesuit...

Iš vokiečių kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis