Jėzuitai Lietuvoje

Lietuvoje jėzuitai – jau 450 metų. Per šitą laiką jie aktyviai ir kūrybingai įsitraukė į visuomenės gyvenimą ir paliko gilų pėdsaką Lietuvos valstybės ir Bažnyčios istorijoje.


Istorija


Į Lietuvą jėzuitus 1569 m. pasikvietė Vilniaus vyskupas V. Protasevičius. Pradžioje jie veikė Vilniuje, vėliau ir kituose miestuose. Steigė kolegijas, perėmė Vilniaus ir Varnių kunigų seminarijas, leido knygas lietuvių kalba. 1579 m. įsteigė Vilniaus akademiją – universitetą.


1608 m. Jėzaus Draugijos Generalinė kongregacija įkūrė savarankišką Lietuvos provinciją, kuri apėmė Lietuvą, Gudiją, Livoniją, Prūsiją ir dalį Lenkijos. Per visą jėzuitų veiklos Lietuvoje laiką gretose darbavosi daug Lietuvai reikšmingų asmenybių: šv. Andriejus Bobola, Albertas Vijūkas-Kojelavičius, Žygimantas Liauksminas, Konstantinas Sirvydas ir kiti.

XVI–XVIII a. jėzuitai Lietuvoje sėkmingai įdiegė ne vieną reikšmingą dvasinio ir kultūrinio gyvenimo naujovę. Jie pirmieji ėmė rengti dvasines pratybas ir vykdyti misijas atokiuose kaimuose, pirmieji sukūrė vidurinio ir aukštojo mokslo įstaigų (gimnazijų ir universiteto), muzikos mokymo institucijų ir vaistinių tinklus, pirmieji pradėjo statyti dramos ir baleto spektaklius, pirmieji iš Lietuvos nukeliavo į Indiją ir Kiniją. Be to, jėzuitai Lietuvoje įsteigė pirmąją observatoriją, įvedė pirmąjį akademinį matematikos kursą, parengė ir išleido pirmąją Lietuvos istoriją, pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, pirmąjį muzikos vadovėlį, pirmuosius kalendorius ir laikraščius, taip pat išlaikė produktyviausią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvę.
Draugiją 1774 m. uždarius Lietuvos jėzuitų „aukso amžius“ baigėsi (LDK teritorijoje prie uždarymą darbavosi virš pusantro tūkstančio jėzuitų). Tie, kurie nebuvo priversti palikti Draugijos ir pereiti į diecezinius kunigus, buvo priglausti caro Rusijos.


1820 m. caro valdžios buvo išvaryti. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje vėl atsikūrė padedant Vokietijos jėzuitams. Sovietmečiu gyvavo pogrindyje. Oficiali veikla vėl atgaivinta 1990 m.


1992 m. Kaune, o 1995 m. Vilniuje atkurtos jėzuitų gimnazijos. Įvairiuose Lietuvos miestuose atsikūrė Jėzaus Draugijos namai ir rezidencijos. 1999–2011 m. Šiauliuose veikė jėzuitų naujokynas.


A. Sutkaus nuotrauka. Kauno miesto fragmentas, 1981 m.


Jėzuitų veikla šiandien


Savo gimnazijomis Kaune ir Vilniuje Lietuvos jėzuitai prisideda prie akademinio ir vertybinio jaunimo ugdymo. Šiauliuose taip pat veikia jėzuitų mokykla, duris pradinių klasių mokiniams atvėrusi 2016 m. rugsėjį. Visuose šiuose Lietuvos miestuose veikia jėzuitų bažnyčios, puoselėjančios įvairias sielovados programas. Be to, jėzuitai Lietuvoje vadovauja rekolekcijoms, rūpinasi akademine sielovada bei ignaciškojo jaunimo judėjimu MAGIS.

Daugiau informacijos apie dabartines jėzuitų veiklas rasite čia.

Dalintis