A.a. Jėzaus Draugijos Generolui t. Adolfo Nicolas, SJ

Gegužės 20 d. Tokijuje pas Viešpatį iškeliavo buvęs jėzuitų Generolas t. Adolfo Nicolas, SJ. T. Adolfo Nicolas daugelį metų praleido misijoje Japonijoje, kur dėstė teologiją ir rūpinosi migrantais. 2008 m. buvo išrinktas Jėzaus Draugijos generolu ir tų pačių metų rugpjūčio 21-26 dienomis lankėsi Lietuvoje. Visų prašome įsijungti į bendrą maldą už jį.

Dalijamės t. Adolfo Nicolas malda:

„Viešpatie Jėzau,

Kokią pamatei mumyse silpnybę, kuri Tave pastūmėjo mus pašaukti, nepaisant visko, kartu darbuotis Tavojoje misijoje?

Dėkojame Tau už tai, kad pakvietei mus ir meldžiame Tave nepamiršti savo pažado būti su mumis iki laikų pabaigos.

Dažnai mus užpuola jausmas, kad visą naktį darbavomės veltui, užmiršdami, kad visame tame Tu esi su mumis.

Meldžiame Tave būti gyvu mūsų gyvenimuose ir mūsų darbuose, šiandien, rytoj ir visais ateinančiais laikais.

Užpildyk savo meile mūsų gyvenimus, kuriuos mes pašvenčiame tarnystei Tau.

Atimk iš mūsų širdžių tą egoizmą, kurio apimti mąstome tik apie tai, kas yra ‚mūsų‘, kas yra ‚mano‘, nuolat išstumdami kitus, stokodami atjautos ir džiaugsmo.

Apšviesk mūsų protus ir mūsų širdis, ir nepamiršk padėti mums šypsotis tuomet, kai viskas nesiklosto taip, kaip mes norėtume.

Galiausiai, kiekvienos dienos pabaigoje leisk mums jaustis labiau susivienijusiais su Tavimi ir aplink save geriau gebančiais pajausti ir atrasti didesnį džiaugsmą ir didesnę viltį.

To Tave meldžiame iš savo tikrovės. Esame silpni ir nuodėmingi žmonės, bet esame tavo draugai. Amen.“

Dalintis