Trys jėzuitai paskelbti kardinolais

Sekmadienį, rugsėjo 1-ąją, popiežius Pranciškus paskelbė 13 naujų kardinolų, kurie bus paskirti spalio 5 dieną šaukiamoje konsistorijoje. „Naujų kardinolų kilmė liudija Bažnyčios misijinį pašaukimą toliau skelbti gailestingąją Dievo meilę visiems šios žemės žmonėms“, – pasakė Pranciškus.

Naujųjų kardinolų tarpe 3 jėzuitai, iš jų ir vienas lietuvis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Kiti paskelbti kardinolais jėzuitai, Liuksemburgo arkivyskupas Jeanas-Claudeas Hollerichas (jis yra misijonierius ir iki paskyrimo arkivyskupu buvo Japonijos provincijos jėzuitas), ir t. Michaelis Czerny, kuris yra Kanados provincijos jėzuitas ir dirba tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų skyriuje.

Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ suteikiamas kardinolo titulas už ypatingus nuopelnus Bažnyčios labui, būtent už kovą už tikinčiųjų teises, kai Lietuva buvo okupuota Sovietų sąjungos. Dėl amžiaus (jam yra virš 80 metų) naujajam Lietuvos kardinolui nereikės dalyvauti konklavoje, renkant popiežių ateityje.

Visų jėzuitų vardu kviečiame melstis kartu su naujaisiais kardinolais ir prisiminti juos asmeninėje maldoje!

Apie kitus jėzuitus, tapusiais kardinolais, daugiau skaitykite anglų kalba https://sjcuria.global/en/more-other-news/750-three-jesuits-are-appointed-cardinals-by-pope-francis

Dalintis