Tėvas generolas Jaunimo sinode Romoje

„Vatikanas, Katalikų Bažnyčia į sekuliarizaciją turi žvelgti kaip į galimybę rasti naujų būdų skelbti Evangeliją“, – Vyskupų sinode sakė jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa Abascal.

Nors darbinis sinodo dokumentas, skirtas jauniems žmonėms, sekuliarizaciją mato kaip „tamsią fazę, kurią būties proceso eigoje reikia įveikti“, jis nepasiūlo prieigos, „kaip interpretuoti tikrovę ir įžvelgti Dievo veikimą istorijoje“, – sakė tėvas generolas. „O kas, jeigu mes mėgintume žvelgti į sekuliarizaciją, kaip laiko ženklą, teologine prasme, kuriai išraišką suteikė Vatikano II susirinkimas? Vadinasi, į sekuliarizaciją ir į sekuliarų pasaulį, iš kurio ji kyla, žvelgtume kaip į vieną iš Dvasios kalbėjimo mums ir vedimo būdų dabartiniu metu“, – kalbėjo jis sinode spalio 11 d.

Tėvas Sosa savo trumpą kalbą pradėjo žvelgdamas į tai, kaip darbinis dokumentas interpretuoja sekuliarizaciją, į kurią, kaip jis sakė, buvo žvelgiama „supaprastintoje ir neigiamoje šviesoje“. Jis tvirtino, kad sekuliarizacija gali apimti laikyseną nuo kovingos – „kovingasis ateizmas“, kuris „kovoja prieš bet kokią religinio tikėjimo formą“, – iki labiau paplitusios formos, kuri nutraukia „socialinį religijos perdavimą ir veda į tikėjimo dalykų, religinės patirties ir pačios religijos ignoravimą“.

Tačiau jeigu Bažnyčia sekuliarizaciją mato kaip „laiko ženklą“, tai gali vesti į autentiškesnį tikėjimą, metantį iššūkį sąžiningai apsispręsti ir verčiau tapti tikru krikščioniu nei „tradiciniu krikščioniu“, praktikuojančiu savo tikėjimą tik dėl visuomenės, kurioje gyvena, ar tik dėl savo šeimos tradicijos.

„Sekuliari visuomenė mus apsaugo nuo to, kad religijoje nesusikurtume gentinės tapatybės, svetimos dvasinei patirčiai, kuri mus kviečia kiekvieną atpažinti kaip žmogų, brolį ir seserį, to paties Tėvo sūnus ir dukteris“, – sakė tėvas Sosa. Jis pridūrė, kad sekuliarizuota kultūra taip pat gali padėti Bažnyčiai iš naujo suvokti, kaip svarbu skelbti Evangeliją, kuri yra „raktinė jos darbo dimensija tokio tipo visuomenėse“ ir pamatinė patirtis tų, kurie liudija „asmeninį susitikimą su Kristumi“.

Tėvas Sosa sakė: „Tikėjimo patirtis nesukuria žemiškos kilmės subjektų, bet veikiau tuos apsisprendusius visuotinės karalystės sekėjus, kurie seka Nukryžiuotouju – Prisikėlusiouju, tuo, kuris juos laisvai išsirinko mokiniais.“

https://jesuits.eu/news/822-secularization-can-help-proclaim-the-gospel

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ