Keturi iškilmingieji įžadai

T. Artūras Sederevičius, SJ, praėjusį šeštadienį, gruodžio 15 d. Kauno jėzuitų šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje davė keturis iškilminguosius profeso įžadus. Jie ženklina jėzuito pilnutinį įstojimą į Jėzaus Draugiją ir suteikia teisę užimti visas tarnystes, įskaitant ir vadovavimo. Paprastai vienuolijose duodami trys įžadai, o Jėzuitai profesai duoda ketvirtąjį, tiesioginio paklusnumo popiežiui įžadą misijų srityje. Tai iškilmingas pasižadėjimas ir įsipareigojimas vykti į bet kurias misijas, kur popiežius siųstų. Jėzaus Draugijos kūrėjas šv. Ignacas ir pirmieji draugai prašydami patvirtinti šią naują vienuoliją, pasivedė popiežiui, tikėdami, kad jis kaip aukščiausias Bažnyčios ganytojas geriausiai žinos, kur labiausiai tinkama ir reikalinga jėzuitų tarnystė.

Šiuo metu t. Artūras yra provincijos ekonomas, šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapeliono pagalbininkas. Nuoširdžiai sveikiname t. Artūrą, palydime malda, linkime palaimos, džiaugsmo ir jėgų tarnaujant Dievui ir žmonėms Jėzaus Draugijoje.