Jėzuitų bažnyčioje nebus aukojamos šv. Mišios

Lietuvos jėzuitų provincija, atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas,

kuriomis griežtai prašoma atsisakyti vaikščiojimų, kad ir į nedidelius susitikimus bei maldos namus (ypač rūpinantis senolių gyvybe ir siekiant jaunesniųjų išmintingos atsakomybės už juos), nusprendžia nuo kovo 16 d.

iki kovo 29 d. (imtinai) neaukoti Šv. Mišių Lietuvos jėzuitų Provincijai priklausančiose

Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose. Šių apribojimų laikotarpis keisis atsižvelgiant į valstybinius potvarkius.

Bažnyčios (išskyrus šv. Jonų) bus atidarytos asmeninei maldai įprastinių pamaldų metu, sudarytos galimybės susitikti pokalbio su kunigu, tačiau jokia organizuota liturgija nevyks.

Atsiprašome už nepatogumus, kurie, esant šiai situacijai, yra viena iš galimybių

pasirūpinti bendruomenės narių saugumu ir gyvybe.

Lietuvos jėzuitų provincijolas

t. Vidmantas Šimkūnas SJ


Primename, kad vyksta Šv. Mišių transliacijos šiuo laikotarpiu:

* sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą;

* kiekvieną dieną – per Marijos radiją;

* kiekvieną dieną – tiesioginė vaizdo transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo paskelbtas informacinis dekretas:

http://www.vilnensis.lt/wp-content/uploads/2020/03...

Vyskupai ragina dalyvauti šv. Mišiose per tiesiogines transliacijas per televiziją, internetą, ar radiją, neinant į bažnyčią.

Daugiau informacijos apie nutarimą galite rasti čia:

http://www.vilnensis.lt/lietuvos-vyskupai-paskelbu...


Dalintis