​Jauni žmonės patys yra „laiko ženklas“

2019 m. sausio 22 d.

Jau 10 dienų tūkstančiai jaunų suaugusiųjų dalyvauja piligriminėje kelionėje per Gvatemalą, Hondūrą, El Salvadorą, Kosta Riką ir Panamą. Kaip MAGIS programos dalyviai, jie buvo kartu su neturtingaisiais, iš arti susipažino su skirtingomis kultūromis, mokėsi melstis bei apmąstyti savo patirtis ir toliau įvairiais keliais traukė į Pasaulio jaunimo dienas Panamoje. Vakar tie keliai piligrimus atvedė į Jėzuitų kolegijos San Francisco Javier (Šv. Pranciškaus Ksavero) bažnyčią, kurioje jie valandą praleido su t. Arturo Sosa, SJ, – Jėzaus Draugijos generolu.

Piligrimai iš keliasdešimties pasaulio šalių išrinko 5 atstovus papasakoti apie jų patirtis MAGIS programoje. Tėvui Sosai jie pasakojo istorijas, kurios per abejones vedė į supratimą, apie jaudulį, tramdomą nuolankumo, baimę, virstančią patarnavimu tiems žmonėms, kurių anksčiau bijojo. Tėvas generolas dėkojo už jų tarnystę ir nuoširdumą atliekant piligrimystę, paskui jiems pasiūlė misiją.

Vos prieš keletą savaičių sveikinimo žinutėje MAGIS dalyviams t. Sosa rašė, kad jie yra piligrimai su tokia pačia misija, kaip ir piligrimas šv. Ignacas. Dėl to jie turi dėtis į širdį išmoktas pamokas, sutiktus žmones ir išgirstą kvietimą. Tas kvietimas jiems – „tapti laiko ženklu“.

Apmąstydamas savo patirtis neseniai vykusiame Jaunimo sinode Romoje, t. Sosa piligrimams pasiūlė tai, ką pavadino „dešimčia laiko ženklų“. Tai esminiai momentai, galintys mesti iššūkį Bažnyčios ir visuomenės gyvenimui. Vienas ženklų yra tas, kaip jauni suaugusieji suvokia Šventosios Dvasios veikimą pasaulyje. Ji jaunus žmones nuveda į aplinką, kurioje jie gali svajoti, dvasia gali veikti ir Dievas gali atverti širdį užuojautai. Būtent toje aplinkoje, kur galime pajusti savo brolių ir seserų skausmą, malonės padrąsinti, esame pajėgūs imtis tarnystės kitiems, tikėdami, kad galime kurti geresnį pasaulį, geresnę žmoniją.

Įsiklausę į tėvo generolo žodžius, piligrimai suprato, kad jis apibūdino jų paskutinių dešimties dienų patirtį; suvokė, kad jie iš tikrųjų buvo piligrimai, ir pajuto širdies kvietimą – misiją pastebėti kančią ir kenčiančius, atskirtį žmonių, esančių aplink juos. Jie yra kviečiami keisti pasaulį, nes jiems buvo pasiūlyta proga būti vienu iš laiko ženklų, kuris Bažnyčią ir visuomenę galėtų daryti geresnę.

Po trumpo pokalbio su tėvu generolu piligrimai iškeliavo atgal į stovyklas nakčiai. Kitą rytą jie dalyvaus Pasaulio jaunimo dienų pradžios iškilmėse. Tūkstančiai susitiks su milijonais. Giesmės ir maldos skambės dar garsiau. Šokis bus dar smagesnis. Ir misija tęsis.

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Šaltinis: https://sjcuria.global/en/more-travels/412-young-p...