​Džiugus įvykis – pašventinti jėzuitų namai Rygoje

Atsiliepdami į Rygos arkivyskupo Zbignevo Stankevičiaus kvietimą, 2013 metų spalio 2 dieną Lietuvos ir Latvijos jėzuitai atvyko į Rygą. Pirmasis buvo t. Algimantas Gudaitis, SJ. Maždaug po metų, padedant Britanijos, Nyderlandų, Airijos jėzuitų provincijoms, FACSI, Renovabis fondams bei Šiaurės Amerikos Vyskupų Konferencijai, mums pavyko įsigyti sklypą ir namą (adresu Kantora iela 60). Vėliau jis buvo rekonstruotas, įrengta koplyčia.

Šių metų rugpjūčio 5 dieną šiuos jėzuitų namus, dedikuotus šv. Ignaco Lojolos bendražygiui šv. Petrui Faberiui, Rygos arkivyskupas pašventino. Šventėje giedojo Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios globojamas choras Exaudi, dalyvavo Latvijos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės, įvairių vienuolijų atstovai, jėzuitų bičiuliai ir svečiai – iš viso apie 70 žmonių.

Šiuo metu Rygos jėzuitų bendruomenėje – trys jėzuitai: t. Janis Melnikovs (bendruomenės vyresnysis), t. Tadeuszas Cieślakas ir t. Gintaras Vitkus. Jėzuitai Rygoje vadovauja ignaciškosioms Dvasinėms pratyboms, globoja Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę ir kitas grupeles, dėsto Latvijos universitete, rengiasi perimti naujos parapijos, kurioje bus statoma bažnyčia, sielovadą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų bičiuliams, padėjusiems įsikurti Rygoje ir toliau įvairiais būdais palaikantiems šią prasmingą misiją.

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas