Džiugus, įkvepiantis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi

Šių metų rugsėjo 23 d. vakarą mes, Lietuvos ir Latvijos jėzuitai, turėjome išskirtinę progą susitikti su popiežiumi Pranciškumi Vatikano nunciatūroje Vilniuje. Nuvargęs po ilgos ir intensyvios dienos Šventasis Tėvas su mumis, savo bendrabroliais jėzuitais, labai mielai ir tėviškai bendravo bemaž valandą. Užklaustas apie jo veide pastebimą nuovargį pasakė, kad dėl Bažnyčios nuvargti verta.

Popiežius drąsino mus semtis išminties iš ignaciškojo dvasingumo ir atvirai bei plačiai žvelgti į mums patikėtą misiją šiandieniame pasaulyje. Jautriai išklausęs liudijimus apie sovietmetį patirtus persekiojimus, atkreipė dėmesį, kad daug kur pasaulyje jie tebevyksta, tik yra labiau užmaskuoti, juos vengiama įvardinti... Pasidžiaugęs, kad Lietuvoje mes rūpinamės jaunimo švietimu ir ugdymu, popiežius paragino ir toliau uoliai bei kūrybingai tęsti šią svarbią tarnystę. Jis taip pat ragino mus padėti Bažnyčiai įgyvendinti Vatikano II susirinkimo nutarimus. Pasidžiaugė Rygos jėzuitų bendruomenės tarnyste kartu su liuteronais skleidžiant ignaciškąjį dvasingumą, pašventino Rygos jėzuitų namų globėjo šv. Petro Faberio paveikslą ir, trumpai su mumis pasimeldęs, visus palaimino. Šiuo palaiminimu dalijamės su visais mūsų bendradarbiais ir bičiuliais.

Visą popiežiaus susitikimo su Baltijos jėzuitais pokalbio tekstą skaitykite čia.