Irakas: Bažnyčios ir jėzuitų misija Artimuosiuose Rytuose

„Popiežiui Pranciškui įvažiavus į Erbilo stadioną, garsūs džiaugsmo šūksniai tęsėsi be pabaigos“, pasakoja du vokiečiai jėzuitai t. Marc Stephan Giese, SJ, (Amanas, Jordanija) ir t. Peter Balleis, SJ, (Ženeva, Šveicarija) apie šventines Mišias, užbaigiant prasmingų susitikimų kupiną dieną šiaurės Irake.

Aplankęs Mosulą ir Quaraqosh’ą, pastebimai pavargęs pontifikas, kartu su daugiau nei dešimt tūkstančių katalikų ir kitų konfesijų atstovų, šventė Eucharistiją, kuri visiems dalyvavusiems buvo padrąsinimo ir vilties akimirka. Savo pamoksle Šventasis Tėvas pripažino visų skirtingų krikščioniškų bendruomenių indėlį, liudijant gailestingumą ir atleidimą. Jam ištarus sakinį: „Irako Bažnyčia yra gyva ir ir jūs esate gyvi Kristuje“, minioje išsiveržė džiūgavimo banga.

Kartu šventę Mišias žmonės jautėsi popiežiaus pastebėti ir savo gyvenimų iššūkiuose suprasti. Daugybė krikščionių Kurdistane ir visame Irake vis dar svarsto palikti šalį, dėl to šie Pranciškaus žodžiai buvo tokie svarbūs. Į savo pamokslą bei kitus pranešimus popiežius taip pat įtraukė švelnios kritikos vietinėms bažnyčioms. Universaliosios brolybės žinia, kuri buvo šios popiežiaus kelionės moto, kelia iššūkių taip pat ir vietinėms krikščionių bendruomenėms.

„Krikščionių Bažnyčia Irake yra gyva.“ Tai buvo sakinys, daugelio širdis išjudinęs labiausiai. Popiežius atvyko į Iraką, kad susitiktų su gyvaja Bažnyčia, kuri tiek daug kentėjo ir tiek daug nusipelnė, priimdama pabėgelius iš Ninevės lygumos. Jis atvyko į Iraką, kad būtų kartu su vargšais ir atstumtaisiais, kurie dėl karų žiaurumų turėjo tiek daug ištverti. Šie žodžiai buvo skirti visiems irakiečiams, visam plačiam šalies religinių, konfesinių, kultūrinių ir etninių grupių spektrui. Pamaldų metu skambėjo įvariausios kalbos: arabų, kurdų, aramiečių (kuria kalba chaldėjų krikščionys), šiek tiek anglų (tarptautinei bendruomenei) ir italų (popiežiaus kalba). Įvairovė yra Irako kryžius, bet taip pat ir galimybė. Į savo žinios centrą Pranciškus pastatė kryžių, kuris simbolizuoja šios šalies patiriamą kančią, primindamas, kad kryžius visada veda į prisikėlimą t.y. į gyvąją Bažnyčią ir į geresnę šalies ateitį. Girdėti šią “Gerąją naujieną” šalies gyventojus ypač guodžia, kadangi apie savo pačių šalį jie yra įpratę girdėti tik neigiamus dalykus. Popiežiaus vizitas buvo Geroji naujiena, įkūnijusi absoliučios daugumos irakiečių troškimą taikingai sugyventi tarpusavyje.

Mišias popiežius užbaigė arabiškais žodžiais: „Salam“ ir „Allah ma’akum“ – Ramybė“ ir „Dievas yra su jumis“ ir minia vėl prapliupo džiaugsmo šūksniais. Viena vertus pontifikas įžiebė viltį, kita vertus – prakalbino sąžinę. Dievas yra kartu su šios šalies gyventojais, kuriems Pranciškus savo vizitu parodė meilę ir dėmesį. Šio susitikimo vaisiai dar turi susirpti, bet ir jau dabar šie pastarųjų dienų susitikimai leidžia ore jausti tvyrančią viltį. Pabaigoje visa daugybė jaunuolių savanorių susirinko grupinei nuotraukai: taip, Irako bažnyčia yra gyva.

Atsisveikinimo žodžiuose taip pat skambėjo Popiežiaus Pranciškaus padėka tarptautinėms ir bažnytinėms karitatyvioms organizacijoms, kurios Irake nuveikia daug gero. Jėzaus Draugija nuo 2014 m. taip pat yra aktyvi šiaurės Irake ir per Jėzuitų tarnyba pabėgėliams (JRS) padeda sirų pabėgėliams, jazidams ir krikščionims grįžti į Quaraqosh vietoves. Nuo 2017 m. penkiose šalies vietovėse taip pat veikia Jėzuitų pasaulinis mokymosi tinklas (JWL): Domiz stovykloje su sirų pabėgeliais, Khanke stovykloje su jazidais ir Erbile su įvairių grupių studentais. Du Erbilo studijų centro absolventai net grįžo kartu su savo krikščioniškomis bendruomenėmis į gimtąsias Barella ir Quaraqosh vietoves ir ten, padedami vietinės parapijos bendruomenės, įkūrė naują JWL mokymosi centrą. Dideliam skaičiui jazidų sugrįžus į Sinjan kalnus, su jais persikėlė ir JWL, kur studentai savo inciatyva pradėjo naujojo (šeštojo) mokymosi centro veiklą. Viso šalyje JWL kursuose dalyvauja per 500 jaunų žmonių, besimokančių visko nuo anglų kalbos ir profesionalių taikos lyderių kursų iki laisvųjų menų studijų ir tvaraus vystymosi bakalauro. JWL yra savotiškas tęsinys ilgos jėzuitiško švietimo tradicijos Bagdado koledže bei Al Hokma universitete, kurie abu prieš 52 metus turėjo būti uždaryti. Jėzaus Draugijos veikla Irake gyvuoja toliau.

Dalintis