Dvasinių pratybų ir kitų rekolekcijų grafikas 2019 metais

Rekolekcijos su Dykumos tėvais: "Dykumos tamsą paversiu šviesa ir klaidžius kelius ištiesinsiu..." plg. Iz (2019 m. vasario 17 - 23 d.) Liškiavoje. Daugiau informacijos ir registracija

TRUMPOSIOS REKOLEKCIJOS "Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!" Lk 9, 34 2019 m. kovo 17 d. Daugiau informacijos ir registracija

šv. Ignaco Lojolos Dvasinės Pratybos. PRADŽIA IR PAGRINDAS 2019 m. birželio 16-21 d. Kauno kunigų seminarijoje. Daugiau informacijos ir registracija

REKOLEKCIJOS MOTERIMS "Moteriškumas pagal Bibliją - esu Dievo norėta!" 2019 m. birželio 24-28 d. Kauno kunigų seminarijoje. Daugiau informacijos ir registracija

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės Pratybos. I, II, III ir IV savaitės 2019 m. liepos 2-10 d. Kulautuvoje. Daugiau informacijos ir registracija

Rekolekcijos "Nuo proto prie širdies..." 2019 m. liepos 26 - rugpjūčio 2 d. Daugiau informacijos ir registracija

šv. Ignaco Lojolos Dvasinės Pratybos. PRADŽIA IR PAGRINDAS. 2019 m. rugpjūčio 11-16 d. Kulautuvoje. Daugiau informacijos ir registracija

Rekolekcijos "Glaustis prie Jėzaus širdies" 2019 m. rugpjūčio 19 - 24 d. Kauno kunigų seminarijoje. Daugiau informacijos ir registracija