Ignaciškasis dvasingumas

Jėzuitai vadovaujasi tam tikru dvasingumu, kurį išvystė šv. Ignacas Lojola, padedančiu žmogui susitikti su Dievu ir gyventi pagal jo valią. Ignaciškasis dvasingumas pasižymi atvirumu Dievo slėpiniui visoje kūrinijoje. Atpažinę Dievo valią, jėzuitai Bažnyčios yra siunčiami į visą pasaulį įvairiais būdais padėti ir kitiems atpažinti Dievo artumą savo gyvenime. Dėl didesnės Dievo garbės ir naudos žmonijai jie pasiryžta duoti vienuolinius įžadus ir, bendrystėje su kitais jėzuitais, apaštalauti liudydami tą Dievo paguodą, kurią patys yra patyrę. Tokį jų dvasingumą galima sutraukti į tris šūkius: „rasti Dievą visuose dalykuose“, „didesnei Dievo garbei“ ir „draugai Viešpatyje“.

Dalintis