Penki dalykai, kurių dvasinės pratybos mane išmokė apie Jėzų

Daugiau kartų, nei galiu prisiminti, žmonės man sakė: „Ignaciškasis dvasingumas nėra pakankamai susijęs su Jėzumi. Viskas, ką girdi, tai „Dievą rasti visur‘“. Paprastai, prieš atsakydama į tokius komentarus, aš giliai įkvepiu ir paklausiu: „Ar jūs kada nors atlikote dvasines pratybas? Jos nuolat kalba apie Jėzų ir santykį su juo.“

1. Jėzus buvo žmogus. Šis suvokimas manyje gilėjo per antrąją pratybų savaitę, kai meldžiausi kontempliuodama jo gimimo sceną, aprašytą Biblijoje, – jį, šešių mėnesių kūdikį, laikydama ant savo rankų. Iš tikrųjų Jėzaus žmogiškumą man parodė Marija, kaip savo vaikelį maitinanti motina. Ji išnešiojo, pagimdė ir mylėjo šį vaikelį. Vaikas Jėzus perėjo visas augimo fazes, per kurias eina ir mano pačios vaikai.

2. Jėzus atpažino, kokia yra jo Tėvo valia. Dvasinės pratybos man padėjo suvokti, kad Jėzus augo išmintimi ir supratimu. Jėzus klausė savo tėvą: „Koks turi būti kitas mano žingsnis?“ Aš taip pat esu kviečiama klausti Dievą, Jėzaus Tėvą, koks kitas teisingas mano žingsnis.“

3. Jėzus kentėjo. Apsisprendęs už Tėvo valią, Jėzus patekdavo į keblias situacijas: jam teko kęsti savo šeimos ir draugų patyčias, būti nepriimtam tėviškėje, patirti draugų išdavystę ir fizinę kančią. Einant kartu su Jėzumi, meldžiantis ir išgyvenant jo kančios patirtis, ypač antrosios dvasinių pratybų savaitės metu, man tapo aiškiau, kaip Jėzus – žmogus jautė skausmą. Jėzus prisiima mūsų kentėjimus, nes jis pats savo gyvenime patyrė tokią dalią.

4. Jėzus išlaikė glaudų santykį su Tėvu. Visais sunkiais momentais, kuriuos patyrė Jėzus, jis pasitikėjo savo Tėvu ir gręždavosi į jį, kai reikėdavo jėgų kelionei. Tėvui padedant, Jėzus įžengė į Jeruzalę ir pasitiko mirtį. Ko mane moko glaudus Jėzaus santykis su Tėvu? Ypač tuomet, kai apsisprendimas veda mane į sudėtingas situacijas, aš taip pat galiu glaustis prie Dievo, ir jis keliaus su manimi kartu.

5. Jėzus turėjo daug vilties. Jėzaus viltis kilo iš jo pasitikėjimo Dievu. Jis suprato, kad jo kančia buvo būtina įgyvendinant Dievo planą – prisikėlimą. Kadangi Jėzus turėjo daug vilties, tai ir aš turiu pagrindą vilčiai savo gyvenime. Dėl Jėzaus pasitikėjimo Dievu ir aš turiu pagrindą tikėti, kad sunkiais momentais galiausiai ateis šviesa.

Ko apie Jėzų dvasinės pratybos išmokė tave?

Becky Eldredge https://www.ignatianspirituality.com/14122/five-things-the-spiritual-exercises-taught-me-about-jesus

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis