Dvasinės pratybos

Ignaciškasis dvasingumas ieško Dievo ir jį sutinka „visuose dalykuose“, nes Dievas pats pasirinko ateiti į pasaulį ir veikti jame. Tikime, kad Jėzaus Kristaus įsikūnijimas per Sekminių malonę išsiplėtė į visą Bažnyčią, nes Bažnyčia yra „Kristaus Kūnas“ (1 Kor 12, 27). Per tai Dievas tapo veiksnus visame pasaulyje ir į jį nuolat lieja savo malonę.

Kaip atpažinti Dievo veikimą? Kaip atskirti Dievo balsą tarp daugybės mus supančių balsų ir užmegzti su juo pokalbį? Kaip tokia patirtis turėtų pasireikšti konkrečiame asmeniniame gyvenime? Su tokiais klausimais Ignacas grūmėsi po savo ir ilgainiui savo paties dvasinėje patirtyje ėmė įžvelgti tam tikrą nuoseklumą, tam tikrą struktūrą. Ją jis surašė į veikalą, vėliau pavadintą Dvasinėmis pratybomis, ir išvystytos praktikos ėmė mokyti kitus. Šitą praktiką Dvasinėse pratybose Ignacas pavadino dvasių atpažinimu arba dvasine įžvalga. Dvasinei įžvalgai praktikuoti ir stiprinti Ignacas numatė du pagrindinius įrankius: maldą su Šventuoju Raštu (kontempliaciją) ir sąžinės peržvalgą.

Vadinamoji ignaciškoji kontempliacija remiasi Bažnyčios mokymu, kad Dievas save ypatingu būdu apreiškė per Šventąjį Raštą. Ignacas buvo įsitikinęs, kad ypač Naujasis Testamentas yra ta erdvė, kurioje žmogus asmeniškai susitinka su Dievu. Ignaciškoji kontempliacija yra maldos būdas, kai Šventasis Raštas skaitomas ir į jį gilinamasi ne vien protu, bet ir vaizduote bei jausmais. Ignacas ragina įsivaizduoti Evangelijoje aprašytus įvykius, savo „vidiniame filme“ atgaivinant Evangelijos scenas. Tai leidžia maldininkui kūrybingai su jomis elgtis ir per tai Šventajam Raštui įeiti į jo kasdienio gyvenimo aplinkybes.

Tokios maldos metu maldininkui sukyla įvairūs jausmai, pojūčiai ir mintys. Dvasine įžvalga siekiama susiorientuoti šituose gilesniuose „vidiniuose judesiuose“ (jausmuose, pojūčiuose, mintyse) ir juos įvertinti. Kur link mane veda ši dvasinė patirtis? Būti dvasiškai įžvalgiam – tai pamatyti ir įvertinti vidinius Dievo meilės ženklus, atsiliepti į Dievo Dvasios kvietimą ir ja sekti. Tokios maldos formos yra mokoma ignaciškose rekolekcijose.

Dalintis