Dvasinės autobiografijos rašymas, I dalis

Vinita Hampton Wright


Šventasis Ignacas jau prieš šimtmečius suprato, kaip svarbu peržvelgti savo gyvenimą, ir šią praktiką įtraukė į Dvasines pratybas. Jis norėjo padėti žmogui įvardinti praeities nuodėmes ir per pirmąją pratybų savaitę, kviečiančią atpažinti savo nuodėmes ir didį Dievo gailestingumą, atlikti detalią

išpažintį.

Šiandien dvasinė autobiografija plačiai taikoma savipagalbos grupėse. Šį metodą galima praktikuoti kūrybinėse dirbtuvėse ar įsigyti knygų, kurios jums padėtų parašyti dvasinę biografiją. Kūrybinės dirbtuvės ir knygos gali turėti krikščionišką pagrindą ir gali jo neturėti, vis dėlto jos atskleidžia pamatinį gilesnės savimonės poreikį. Tiek Ignacas, tiek šiuolaikiniai dvasiniai mokytojai supranta, kaip svarbu sveikai peržvelgti savo gyvenimą.

Šioje skiltyje noriu atkreipti jūsų dėmesį į gyvenimo istorijos šešėlius, sunkumus, nuodėmes ir žaizdas, dariusias poveikį jūsų ugdymui. Kita šios temos skiltis labiau akcentuos teigiamas dovanas, malones ir galimybes.

Evangelijos pasakojimuose pirmasis Jėzaus atsakas kiekvienam sutiktam žmogui buvo gydymas. Jis išgydydavo žmogų dar net nepasakęs, kad jo ar jos nuodėmės atleistos. Jis matė žmonių sužeistumą bei pasimetimą ir jautriai, rūpestingai atsiliepdavo. Aš manau, jog jis matė, kad dauguma žmonių pripažįsta savo nuodėmingumą ir menkumą, išskyrus tuos, kurie save laikė teisiais ir todėl buvo akli savo pačių skurdumui ir nuodėmėms. Manau, Jėzus žinojo mūsų polinkį žvelgiant į savo praeitį matyti tik klaidas, problemas ir prasižengimus. Jis atėjo parodyti, kad praeities įvykiai neturi mūsų apriboti.

Rašymo pratimas #1

Prašyk, kad Šventoji Dvasia vestų tave per prisiminimus.

Maldingai apmąstyk savo gyvenimą etapais. Skirk laiko, leisdamas iškilti ankstyvos vaikystės prisiminimams. Prašyk Šventosios Dvasios parodyti žaizdas, kurias turėtum pamatyti. Taip daryk apmąstydamas kiekvieną savo gyvenimo laikotarpį. Tai gali atlikti gana greitai, kaip peržvalgą. Arba kiekvienos dienos maldai galima paeiliui pasirinkti vis kitą gyvenimo etapą.

Kai rašai pastabas apie savo atsiminimus, per daug nesijaudink dėl literatūrinių faktų, tokių, kaip datos, įvykių seka, tikslios vietos ir panašios detalės. Atmintis yra gana subjektyvi ir daugeliu atvejų literatūriniu požiūriu nepatikima. Labiau rašyk, kaip priėmei tai, kas įvyko. Kaip tą įvykį prisimeni? Kaip tada jauteisi? Kaip jautiesi dabar?

Žodžių ar frazių, apibūdinančių tavo nuodėmę ar žaizdą, užrašyk tiek, kiek gali: apgailestavimą, išdavystę, baisų nusivylimą, sukrėtimą, tylų pyktį. Arba: o kad būčiau žinojęs, o jei būčiau pasielgęs kitaip... ir t. t.

Maldą užbaik taip ar panašiai: Šventoji Dvasia, atvėriau šią skaudžią savo istorijos dalį. Dabar visa tai pavedu tau. Todėl nebesisielosiu ir savęs neplaksiu; viską atiduodu tau, kad paimtum ir tvarkytum. Padėk man dabar visa tai palikti, kol vėl grįšiu kitos maldos metu.

Rašymo pratimas #2

Peržiūrėdamas užrašus apie savo praeities nuodėmes ir žaizdas, pakviesk Jėzų prisėsti kartu. Kai su juo kalbėsiesi, prašyk, kad tavo mintims ir įžvalgoms vadovautų Šventoji Dvasia.

Pasirink kurį nors vieną momentą – nuodėmę ar sužeidimą – ir su Jėzumi apie jį kalbėkis. Pradžiai pateikiame keletą pasiūlymų:

  • Viešpatie, manau, kad būtent tai dėjosi su manimi, kai šitas dalykas atsitiko...
  • Norėčiau, kad viskas būtų vykę kitaip, bet negaliu pakeisti praeities [jeigu galvoji apie savo nuodėmę]. Aš matau, kokį skausmą sukėliau, matau kaip sau pakenkiau, o tave nuliūdinau. Labai gailiuosi. Prašau, atleisk man. Padėk priimti tavo gailestingumą ir malonę, kad šie prisiminimai nekliudytų man toliau augti.
  • Aš vis dar nesuprantu, kodėl taip nutiko ir kas iš tikrųjų buvo dėl to kaltas, bet vis tiek skaudu tai prisiminti. Pastebiu, kad net ir dabar tai kartais stoja man skersai kelio ir trukdo eiti pirmyn. Parodyk, ar turiu kam nors atleisti, ir padėk man šį procesą pradėti.
  • Jėzau, meldžiu, pasakyk man, ką tu apie visa tai galvoji. Padėk man mano gyvenimą, mano praeitį matyti, kaip tu ją matai.

Dabar vėl užrašyk tą pačią savo istorijos dalį, jau peržiūrėtą kalbantis su Jėzumi. Užbaik padėka už atleidimą ir patiriamą gydymą.


https://www.ignatianspirituality.com/writing-spiri...

Iš anglų kalbos išvertė Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis