Draugijos struktūra

Vienintelis Draugijos valdymo struktūrų tikslas yra tarnauti efektyvesniam jėzuitų apaštalavimui. Per 500 metų nuo Draugijos įkūrimo ši struktūra pasiteisino ir yra puoselėjama toliau.

Jėzuitai gyvena vienuoliškuose namuose nedidelėmis bendruomenėmis. Gavęs naują paskyrimą darbuotis kitoje vietoje, jėzuitas keičia savo bendruomenę ir namus. Namams vadovauja namų vyresnysis, dažniausiai paskirtas provincijolo.

Kiekvienoje šalyje jėzuitams vadovauja vietos provincija ir jai paskirtas provincijolas. Provincijos nebūtinai atitinka teritorijas šalių, kuriose veikia. Kai kur yra keletas provincijų vienoje šalyje (Indija, JAV, Lenkija), o kitur – dažnesnis variantas – keletas skirtingų šalių priklauso tai pačiai provincijai. Generolas skiria provincijolus, jų patarėjus ir kai kuriuos namų vyresniuosius. Draugijos valdymo taisyklės reikalauja, kad provincijolas maždaug kas mėnesį tartųsi su keturiais ar penkiais patarėjais, vadinamais provincijos konsultoriais.

Provincijolai yra skiriami generalinio vyresniojo. Šiuo metu Jėzaus Draugijos generolas yra t. Arturo Sosa iš Venesuelos. Jam talkina asistentai, atsakingi už atskirus pasaulio kraštus ar veiklos pobūdį, pvz., švietimo įstaigas, žiniasklaidos priemones ir kt. Generolas su talkininkais gyvena ir dirba Vatikane.

Generolą renka ir svarbiausius, visą Draugiją liečiančius, klausimus sprendžia generalinė kongregacija, į kurią suvažiuoja visi provincijolai ir provincijų rinkti delegatai. Tai – aukščiausias Draugijos valdymo organas. Per visą Draugijos istoriją yra įvykusios 36 generalinės kongregacijos. Paskutinė, 36-oji, – 2016 metais.


36-oji generalinė kongregacija ir Popiežiumi Pranciškumo ir T. Arturo Sosa (deš.)


Dalintis