Būti sukurtam


Šiais metais krikščionims nėra skubesnės užduoties, kaip suvokti, kad esame sukurti, ir dėl to atitinkamai veikti.

Gyventi kaip kūriniui – reiškia įsisąmoninti savo priklausomybę nuo Dievo. O tai nėra savaime suprantama, ypač jei tau buvo aiškinama, kad pats esi savo kūrėjas. Mes įpratę apie kitą sakyti, pvz., kad jis pats tapo milijonieriumi. Paskutiniu metu mums teigiama, kad viską galime pasiekti savo jėgomis, investuodami į save nuo nulio. Tačiau kūriniai nenusprendžia, kokie jie bus, kaip atrodys, kokį charakterį turės. Kūriniai yra, kokie yra. Kai kurie iš mūsų gyvenime praleidžiame nemažai laiko, stengdamiesi save priimti. Tačiau svarbiausias kiekvieno kūrinio gyvenimo momentas yra dėkingumas, gilus pajautimas, kad viskas yra dovana.

Gyventi kaip kūriniui – tai džiaugtis, kad esi kruopščiai įaustas į milžinišką tinklą, kuris vadinasi kūrinija. Pažvelk į savo rankas. Pagalvok apie milijardus metų, per kuriuos jos pasidarė būtent tokios. Kiekvienas atomas, esantis jose, kažkada buvo tokioje žvaigždėje kaip mūsų Saulė. Kol ji degė, bet dar nesudegė į dulkes, iš jos kilo elementai, reikalingi gyvam kūnui susiformuoti. Pagalvok apie DNR, nulemiančią visą tvarką tavo organizme, ir kaip tai tave sieja su kiekviena gyva būtybe mūsų planetoje. Pagalvok apie kultūrą, kalbą ir tapatybę – už šiuos dalykus turi būti dėkingas praėjusioms kartoms ir žmonių bendruomenėms, kurios dovanojo tau gyvybę. Save pažinti kaip kūrinį – reiškia branginti tai, kad esi nuostabios planetos, kurią kosmose gali vadinti savo namais, istorijos dalis.

Gyventi kaip kūriniui – reiškia žinoti, kad nešioji nematomo Kūrėjo žymę. Iki sukūrimo nebuvo nieko – tik Kūrėjas, kuris sukūrė visa, kas yra. Tikėjimas moko, kad Kūrėjo pirštų antspaudai randami ant kiekvieno kūrinio, nors gali tekti kontempliuoti visą gyvenimą, kad juos pamatytum ant savęs. Krikščionys žvelgia į Jėzų Kristų, nematomo Dievo atvaizdą, kuris apreiškia mūsų neatimamą orumą, kylantį iš to, kad esame kūriniai, sukurti pagal Kūrėjo paveikslą.

Priklausomybė. Ryšys. Orumas. Tai – atraminės kūrinio gyvenimo kolonos. Nėra nieko labiau prieštaraujančio mūsų kultūrai, kaip būti laimingu kūriniu.


Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

T. Damian Howard, SJ

https://www.jesuit.org.uk/being-created

Dalintis