Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34, LT–01128 Vilnius, kazimierobaznycia@gmail.com, www.kazimiero.lt

Raštinės tel.: +370 (5) 212 1715, darbo dienomis 8.00–16.00.

Mišių tvarkaraštis:

Šiokiadieniais - 17.30 val.; šeštadieniais mišių nėra;

Sekmadieniais ir per šventes – 9.00 (rusų k.); 10.30; 12.00. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas mišias.

Bažnyčia atidaryta gegužės – rugsėjo mėnesiais, šiokiad. 11.00 – 19.00; sekmadieniais 8.00 – 19.00 val. Dėl Krikšto ir Santuokos malonėkite kreiptis po šv. Mišių.

Dalintis