Pal. Jurgio Matulaičio Misija

Pal. Jurgio Matulaičio misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu ugdymu. Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas religines tradicijas ir papročius, taip pat katalikiškai auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje.

14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439, JAV; matulaitismission@gmail.com, https://www.matulaitismission.com

Raštinės tel.: +1 (630) 257 5613

Mišių tvarkaraštis:

Pirmadienį-šeštadienį: 20:00 val.

Sekmadienį: 9:00 val., 11:00 val. ir 18:00 val.

Visos mišios laikomos lietuvių kalba. Vaikų mišios vyksta 9:00 val. ryto kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį.


Daugiau apie Pal. Matulaičio Misiją: https://www.bernardinai.lt/2013-04-05-tevas-antana...

Dalintis