Bažnyčios

Jėzuitų siekis būti arčiau paprasto žmogaus, suteikti jam dvasios stiprybės, rūpintis jo sielovada nulėmė, kad Lietuvos miestuose jėzuitai kūrėsi ne pakraščiuose, o pačiose judriausiose miestų vietose, siekė bažnyčias ir namus statyti netoli miesto turgaus, kur anais laikais iš aplinkinių bei tolimesnių kaimų ir miestelių atvykdavo prekiautojai ir pirkėjai. Ir šiais laikais aktyviai tarnaujame didžiųjų miestų tikintiesiems. Prie jėzuitų bažnyčių aktyviai veikia bendruomenės grupės, kurias sieja bendri interesai, bendra patirtis ar pomėgiai. Jėzuitai išlieka aktyviais meno, muzikos festivalių globėjais, atveriančiais bažnyčių duris sakralinio meno išsiilgusiai publikai.

Dalintis