Austrija

Austrijoje 62 (2020 m.) jėzuitai veikia keturiose vietose: Insbruke, Grace, Lince ir Vienoje. Insbruke jėzuitams yra patikėtas Insbruko universiteto teologijos fakultetas ir universiteto bažnyčia, o Vienoje šalia jėzuitų bažnyčios taip pat veikia rekolekcijų namai ir krikščioniškų renginių centras. Austrijos jėzuitai taip pat dirba jaunimo, seminaristų, kalinių ir ligonių sielovadoje, pagelbsti kitose parapijose, leidžia žurnalą „Geist und Leben“ („Dvasia ir gyvenimas“). Žr. daugiau (vok. kalba) https://jesuiten.at

Dalintis