Apie naujosios provincijos logotipą

Naujosios Centrinės Europos jėzuitų provincijos vaizdas tampa vis ryškesnis. Kurdami logotipą, jėzuitai norėjo pabrėžti pradedantys naują apaštalavimo Europoje etapą ir siekė, kad tarpusavyje derėtų įvairios tradicijos ir jau esamos struktūros. Remtasi tradiciniu, įvairiomis formomis Jėzaus Draugijoje naudojamu, ordino įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos išplatintu simboliu, sudarytu iš saulės spindulių ir užrašo IHS. Naujasis logotipas yra panašus į iki šiol Centrinės Europos asistencijoje naudotą kvadrato formos logotipą, sukurtą 1998 metais.

Iš spindulių sudaryto rato, simbolizuojančio saulę ir ant kryžiaus mirusio Viešpaties išaukštinimą, centre yra raidės IHS – graikiška Jėzaus vardo santrumpa. Kai 1541 metais reikėjo išrinkti jėzuitų generolą, šv. Ignacas sudarė sąrašą kandidatų ir dokumento antraštėje užrašė IHS, tuo paaiškindamas, kad tik Jėzus yra Draugijos tikrasis vadovas. Ordino įkūrėjo nurodymu šiuo ženklu buvo puošiami įėjimai į jėzuitų pastatus. Taip jis norėjo pabrėžti, kad naujasis ordinas yra pavadintas „Jėzaus bendražygių“, o ne Ignaco sekėjų („ignaciečių“) draugija. Nuo to laiko monograma IHS, kaip Draugijos atpažinimo ženklas, buvo naudojama visų svarbių laiškų ir dokumentų antraštėse. Šį ženklą galima rasti ant jėzuitų bažnyčių ir kolegijų fasadų, ant altorių, iki šių dienų jis išliko vario raižiniuose bei jėzuitų parašytų knygų viršeliuose.

Ignacas jau anuomet suprato, jog tam, kad susiformuotų savita institucijos tapatybė, reikia, kad ji savo vertybes skelbtų aiškiai ir lengvai atpažįstama forma. Nuo pat pradžių ženklas IHS buvo suprantamas kaip akronimas ir reiškė „Jėzus, žmonių gelbėtojas“ (Iesus Hominum Salvator) arba, kaip įprasta sakyti Draugijoje, „turime Jėzų kaip bendražygį“ (Iesum Habemus Socium).

Dar iki Vokietijos, Švedijos, Lietuvos, Latvijos, Austrijos ir Šveicarijos provincijų susijungimo 2021 m. balandžio 27 d. naujasis logotipas bus pradėtas naudoti naujoje jėzuitų interneto svetainėje, taip pat jis bus naudojamas dokumentuose, leidiniuose ir socialiniuose tinkluose.

Dalintis