Apie mus

Jėzaus Draugija, dar vadinama Jėzuitų ordinu, yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija, kurią 1540 m. įkūrė šv. Ignacas Lojola. Įvairiuose kraštuose jėzuitus galite sutikti parapijose, mokyklose ir universitetuose, visuomenės informavimo priemonėse. Jie skelbia Kristų misijų kraštuose, vadovauja rekolekcijų namams, padeda pabėgėliams, gilinasi į mokslinius tyrimus, dirba leidyklose… Jėzuitams rūpi dialogas su kitomis religijomis ir kultūromis, su visais, nuoširdžiai ieškančiais tiesos. Šiandien (2020) 120 pasaulio šalių darbuojasi apie 15 tūkst. jėzuitų. 31 iš jų – Lietuvoje ir Latvijoje.

Dalintis