Seimas paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metus

2019 metais sukanka 450 metų, kai Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus kvietimu Lietuvoje įsikūrė Jėzaus draugija – jėzuitai, tad kitąmet minėsime jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejų.

Vos atvykę į Lietuvą, pirmieji jėzuitai iškart pradėjo rūpintis švietimu ir jau po metų (1570 m.) įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją, kuriai 1579 m., gavus valdovo Stepono Batoro privilegiją ir išrūpinus popiežiaus Grigaliaus XIII bulę, suteiktos universiteto teisės.

Lietuvos Respublikos Seimas, atmindamas šiuos reikšmingus įvykius bei įvertindamas jėzuitų indėlį į Lietuvos mokslą, švietimą ir kultūrą, nutarė 2019 metus paskelbti Jėzuitų misijos Lietuvoje metais. 2017 m. gruodžio 7 d. nutarime Seimas pažymi, kad Lietuvos jėzuitai padėjo pagrindus visai institucinio Lietuvos švietimo sistemai ir remia Lietuvos jėzuitų socialinį dialogą švietimo, mokslo, kultūros ir socialinėje srityse.

Šiandien jėzuitai susitelkia misijai tarnauti tikėjimui ir skleisti teisingumą, palaikyti ir plėtoti dialogą su įvairiomis kultūromis bei religijomis. Lietuvos jėzuitai prisideda prie jaunimo ugdymo, saugo ir puoselėja Lietuvos kultūros paveldą. Pagrindinis mūsų rūpestis išlieka sielovada ir dvasinė parama šiuolaikiniame pasaulyje savęs ieškančiam žmogui.

Atvaizdas: R. Mozoliausko sukurtas reljefas Čikagos Lietuvių Jėzuitų koplyčios fasade

Dalintis